چهره‌اى سرزنده

کودک نوپا معمولاً خوشحالى خود را در چهره نشان مى‌دهد. وقتى دربارهٔ موضوعى خوشحال است، لبخند آشکارى دارد. چشمانش کاملاً باز و گشاده مى‌باشد و حتى ممکن است بخندد. مجموعه‌ٔ تظاهرات چهره‌اى او با نشاط، سرحال و درخشان است.

حرکات بدنى بسيار فعال

ممکن است متوجه گرديد که وقتى خوشحال است، دست‌ها و پاهاى خود را خيلى سريع حرکت مى‌دهد. حرکات عمومى او بسيار چابک، سرزنده و با علاقه مى‌باشد. گاه ممکن است محيط خانه را به شکلى شاد و سرحال و با قدم‌هاى نرم و سبک همراه با آواز خواندن بپيمايد.

علاقه‌مندى به محيط اطراف

درست مانند شما وقتى خوشحال است، حوادث اطراف او براى او جالب‌تر مى‌شوند. متوجه چيزهائى مى‌گردد که قبلاً متوجه آنها نبوده است. ناگهان در مورد کارى که همان لحظه انجام مى‌دهيد کنجکاو و علاقه‌مند مى‌‌شود و ممکن است بخواهد در انجام آن کار به شما کمک کند و يا آن کار را تقليد نمايد.

نشستن در کنار شما

وقتى کودک نوپاى شما احساس خوشحالى مى‌کند، بسيار راحت است. احتمالاً بخواهد که در کنار شما آرام بنشيند، نه به‌خاطر احساس عدم امنيت يا چيزى شبيه به آن، بلکه به‌خاطر اينکه احساس رضايت‌مندى مى‌کند و مى‌خواهد اين احساس را با شما قسمت نمايد. ايجاد تماس بدنى با شما يکى از روش‌هاى انجام اين کار است.

وقتى با او صحبت مى‌کنيد، تماس چشمى خوبى دارد

وقتى خوشحال است نياز به مبارزهٔ با شما در او خاموش مى‌گردد و نسبت به شما همکارى بيشترى نشان مى‌دهد و علاقه‌مندتر مى‌گردد. بنابراين مى‌خواهد به آنچه شما گفته‌ايد، گوش دهد و هنگام صحبت کردن شما را نگاه کند. اين تماس چشمى قوى به شما مى‌گويد که او در احساس رضايت‌مندى و خوشحالى به‌سر مى‌برد.