به همان اندازه که نيازهاى اساسى جسمانى و روانى کودک نوپاى شما ارضاء مى‌شود، همان‌قدر نيز از خود و دنياى اطراف خود احساس خشنودى خواهند داشت. با اين حال کودک نوپا ممکن است، غالباً بدون هيچ‌گونه علامت هشداردهنده از حالت لذت به‌حالت ناراحتى تغيير وضعيت دهد. اين مورد به طرق ديگر نيز اتفاق مى‌افتد؛ ممکن است از اينکه نمى‌تواند برنامهٔ محبوب تلويزيونى خود را بببيند، جيغ و داد راه بيندازد. با اين حال به محض اينکه نشانه‌هاى پديدار شدن يک شيرينى خوشمزه يا آب ميوه را دريابد، نگرانيى او به پايان مى‌رسد.