اگرچه والدين دوست ندارند فرزندان خود را از زبان بدن خود به‌منظور پنهان ساختن هيجانات استفاده کنند ولى مى‌توان آن را براى موارد مثبت مورد دست‌کارى قرار داد. اين امکان وجود دارد که کودک شما در موقعيت‌هائى بتواند به‌طور عمد ارتباط‌هاى غيرکلامى خود را به‌منظور تقويت روابط خود با ديگران و براى بهبود کيفيت تجارب خود کنترل کند.


همان‌طور که مى‌دانيد به‌عنوان نمونه چندين حالت و وضعيت بدنى وجود دارد که پيام دوستى و پذيرندگى را ارسال مى‌کند.


به موقعيتى فکر کنيد که افرادى را داريد ملاقات مى‌کنيد که هم آنها را مى‌شناسيد و هم دوستشان داريد. در اين موقعيت، شما به روى آنها لبخند مى‌زنيد، به‌طور مناسبى به آنها نزديک مى‌شويد (احتمالاً چهل و پنج تا شصت سانتى‌متر فاصله با آنها)، تماس چشمى منظم و مستمر را حفظ مى‌کنيد؛ و يا هنگامى که آخرين خبرها را براى شما تعريف مى‌کنند، سر خود را به علامت تصديق تکان داده و آرام و منظم نفس مى‌کشيد، علاوه بر اين، دستان شما باز و کليهٔ اعضاء بدن شما راحت است. اين علائم بدون صدا به دوستان شما چنين پيام مى‌دهد که از ديدن آنها خشنود و خوشحال هستيد. همچنين تمام اين موارد در آن هنگام که با آنها در حال گفت‌وگو هستيد، از ارتباط کلامى شما پشتيبانى مى‌کند.


مى‌توانيد اين حالات بدنى مثبت اجتماعى را در خانه به کودکان خود بياموزيد تا مهارت‌هاى اجتماعى او تقويت گردد. اين مسئله به‌طور مسلم بر محبوبيت اجتماعى وى تأثير مى‌گذارد.


همچنين علائم غيرکلامى‌اى وجود دارد که نگرش و بازخورد مراقبت و حساسيت را نشان مى‌دهد. به شخصى که دل‌واپس شخص ديگرى است که آشفته و ناراحت است بنگريد، خواهيد ديد که بين آنها فاصلهٔ کمى وجود دارد و شخص دل‌واپس اظهارات همدلانه‌اى از خود نشان مى‌دهد؛ با لحنى آرام صحبت مى‌کند؛ ژست‌هاى دل‌واپس‌گونه مثل قراردادن آرامِ دست روى بازوى خود مقابل با تکان دادن سر به علامت تصديق و اطمينان هنگام صحبت فرد مقابل را به‌خود مى‌گيرد. اين جزئيات زبان بدن و معانى آنها را مى‌توانيد به کودک بياموزيد تا روابط خود با ديگران را تقويت کند.


استفادهٔ مثبت و عمدى از زبان بدن به اين روش، درست برخلاف جعل کردن که به‌منظور پنهان ساختن احساسات واقعى طراحى مى‌گردد، گمراه‌کننده و ناپسند نيست. استفاده از زبان بدن به شکلى که توضيح داده شد، به‌منظور روشن‌تر ساختن آگاهى ديگران از احساسات ما مى‌باشد. اينها، پيام‌هائى را که توسط زبان کلامى ارسال مى‌شود تائيد و تقويت مى‌کند.