گريهٔ من گرسنه هستم

فرزنده شما هنگام گرسنگى شروع به گريه مى‌کند. اين گريه به شما مى‌گويد که او غذا مى‌خواهد. گريه‌اى با يک توالى تکراري، لحظه‌اى توقف براى نفس گرفتن، سپس يک‌بار ديگر گريه، دوباره توقفى براى نفس گرفتن و همين‌طور الى آخر.


راه‌حل: به او غذا برسانيد تا گرسنگى برطرف شود.

گريهٔ پوشک من کثيف است

نوزاد شما ترجيح مى‌دهد که لباس او تميز و خشک باشد. گريه‌اى که نشان از ناراحتى او در اثر کثيف بودن لباس زير مى‌باشد، به آرامى شروع مى‌شود و سپس بلندتر و بلندتر مى‌گردد. در اين حالت، همچنين مى‌توانيد ببينيد که در حال وول خوردن مى‌باشد.


راه‌حل: فورى لباس زير او را بازبينى کنيد، احتمالاً به يک لباس تميز و تازه احتياج دارد.

گريهٔ يک چيزى مرا آزار مى‌دهد

هر کودکى هنگام درد گريه مى‌کند. اين نوع گريه مى‌تواند تند و تيز و اغلب شبيه جيغ باشد؛ او سپس بريده بريده نفس خواهد کشيد و باز جيغ زدن ادامه خواهد يافت.


راه‌حل: تلاش کنيد چيزى که باعث آزار او شده را پيدا کنيد.

گريهٔ مرا سرگرم کنيد چون سير هستم

کودکان به تحريک نياز دارند و اگر به‌قدر کافى به آنها محرک نرسد، ملامت و خستگى آنها ظاهر خواهد شد. اين نوع گريه براى جلب توجه شما طراحى شده، بنابراين بيشتر شبيه فرياد است تا گريه و تا زمانى‌که نوزاد احساس خستگى و ملامت مى‌کند اين فريادها را ادامه خواهد داد.


راه‌حل: با او بازى کنيد، براى او آواز بخوانيد يا داستانى برايش نقل کنيد.

گريه مرا تکان بده تا خوابم ببره

کودک شما هنگام خستگى بدخلق و ناراحت خواهد بود، اگرچه حتى با خوابيدن نيز مخالفت کند. با حالتى بى‌قرار ناله مى‌کند، ممکن است به‌مدت چند ثانيه سر خود را تکان دهد و همچنين امکان دارد متوجه شويد که دستان خود را با فشار به چشمان خود مى‌مالد.


راه‌حل: به آرامى او را تکان دهيد تا به‌طور کامل خوابش ببرد.

گريه با من باشيد

کودک شما موجودى اجتماعى است و دوست دارد که هميشه کنار او باشيد. وقتى که احساس تنهائى کند و ناراحت خودش باشد گريه او به‌جاى اينکه بلند باشد رقت‌انگيزتر است، بنابراين بيشتر، غمگين به‌نظر خواهد رسيد تا عصباني.


راه‌حل: زمانى را در کنار او بگذرانيد تا کمى ساکت شود. اگر مجبور هستيد کارى را انجام دهيد بهترين روش اين است که با وسايل مخصوص او را به‌خود ببنديد و به امور روزمرهٔ خود بپردازيد.

گريهٔ حالم خوش نيست

اين موضوع را در نظر داشته باشيد که گريه کردن يگانه روش کودک شما براى فهماندن اين مطلب است که احساس خوبى ندارد. يک گريهٔ ناشى از بيمارى مى‌تواند آرام و خيلى بى‌حال باشد و همراه با حرکات کند و بى‌حال بدن صورت گيرد.


راه‌حل: بررسى کنيد که مشکل جدى‌اى وجود نداشته باشد و اگر مطمئن نيستيد به پزشک مراجعه کنيد.