در سال ۱۹۶ ق.م. کتابخانه پرگامون توسط آئومنس دوم تأسيس شد. چند تن از بزرگ‌ترين دانشمندان يونان را به آنجا آوردند و مجموعه آن به ‌سرعت افزايش يافت. آنتونيوس تمامى کتابخانه پرگامون را به ‌جاى کتابخانه اسکندريه که در شورش مردم مصر عليه قيصر در ۴۸ ق.م. سوخته بود به کلئوپاترا اهداء کرد. اين مجموعه داراى حدود دويست هزار طومار پاپيروس و نسخ خطى و پارشمن بود. به کمک اين کتابخانه پادشاهان پرگاموس، در اواخر عصر هلنيستي، مرکز مکتوبى از زبان خالص يونان گرديد. مصرى‌ها از صدور پاپيروس در ابتداى قرن دوم به پرگامون جلوگيرى کردند تا کتابخانه آن شهر به بزرگى کتابخانه اسکندريه نشود. اما کتابداران پرگامون ماده ديگرى را براى نوشتن تهيه کردند و نام آن را پارشمن (Parchmen) گذاشتند که از پوست دياغى نشده حيوانات تهيه مى‌شد.