اتروسک‌ها (Etruscans)، از مهم‌ترين تمدن‌هاى حوضه درياى مديترانه از قرن هشتم تا قرن سوم قبل از ميلاد به شمار مى‌روند. الفباء خود را از قرن هفتم پيش از ميلاد از يونانيان گرفتند. نويسندگان رومى مى‌گويند که آنها تأليفات خود را روى پارچه کتانى مى‌نوشتند ولى تاکنون در جهان تنها به يک نسخه روشنى از کتابى برخورده‌ايم که بر روى پارچه کتانى نوشته شده است . اين کتاب از نقاط دور افتاده مصر به ‌دست آمده. اين کتاب که به ‌صورت طومار است طول آن به ۷۵/۱۳ سانتى‌متر مى‌رسد و به قرن دوم يا اول قبل از ميلاد مربوط است. اين طومار به جنازه اتروسکى که در مصر مى‌زيسته و گويا همسر يک تاجر يا يک نظامى اتروسکى بوده است پيچيده شده بود. اين نوشته طولانى‌ترين متن مکتوب به زبان اتروسکى و شامل ۱۵۰۰ واژه است. موميائى مذکور به همراه اين کتاب منحصر به فرد، پيش از گرفتن در موزه آثار باستانى زاگرب بسيار به اين سو و آن سو برده شد.