هيتى‌ها نيز در پايتخت خود خاتوساس (Hatusas) کتابخانه‌ها و مراکز اسناد پُربار و سازمان‌يافته‌اى داشتند. کهن‌شناسان اين پايتخت را در بغاز کوى که هم‌اکنون در ۱۵۰ کيلومترى شرق آنکارا در ترکيه واقع است مشخص کردند. با حفارى‌هائى که از سال ۱۹۰۶ تاکنون همچنان ادامه دارد توانسته‌اند هزاران گِل‌نوشته از نوشتارهاى هيتى با حروف ميخى بابلى را به ‌دست آورند که در فاصله دو قرن ۱۳ و ۱۴ قبل از ميلاد نگارش يافته است. اين گِل‌نوشته‌ها حاوى متون ديپلماتيک ادارى و حکومتى است و در ميان آن نوشته‌هاى متونى را يافتند که داراى موضوعات تاريخى داستان‌هاى سومرى نه بابلى است از جمله حماسه گيلگامِش. در خاتوس، در قسمت پايانى هر گِل‌نوشته اطلاعاتى يافت شد که مربوط به ‌عنوان و مضمون متن و کاتب آن مى‌باشد. اين گِل‌نوشته‌ها شماره‌گذارى مى‌شد و متن گِل‌نوشته با کلمهٔ پايانى آمده در گِل‌نوشته سابق آغاز مى‌گرديد. اين نوعى صفحه شمار بوده است.