۱۹۹۶ م. ماهواره مشاهداتى اسپات ۴

ماهواره مشاهداتى تصويربردار اسپات - ۴ فرانسه در سال ۱۹۹۶ با ارتفاع ۸۲۲ کيلومترى فضا پرتاب شد. اين ماهواره داراى خط جاروب (۲ ×۶۰ Km) مى‌باشد. سنجنده اين ماهواره از نوع HRV از نوع اسکن‌کننده مرئى فرو سرخ ميانى است. HRV يک سنجنده با دوربين انتقال بار پيوسته حالت جامد CCD خطى با سيستم اسکن‌کننده الکترونيکى است. CCD يک صفحه Chip حساس به نور است. وقتى تصوير نورى روى آن مى‌افتد، تصوير به جريان الکتريکى تبديل و پس از تبديل به ديجيتال به آنتن زمينى مخابره مى‌گردد. اين اطلاعات برروى نوارهاى مغناطيسى ضبط مى‌شود.

۱۹۹۷ م. نخستين هِد (GMR (HEAD

نخستين هِد (GMR (HEAD جهت خواندن لوح سخت توسط شرکت IBM در سال ۱۹۹۷ وارد بازار شد.

۱۹۹۷ م. کابل تلفن زير دريا - فيبر نورى

کابل بين (ليتوانى - سوئد) به طول ۲۱۸ کيلومتر با ۵/۲ × ۲ Gb/s با ۱۶ رشته فيبر نورى در درياى بالتيک قرار داده شد.

۱۹۹۷ م. کابل تلفن زير دريا

کابل بين (اندونزى - استراليا) به طول ۲۷۹۵ کيلومتر با ۵Gb/s در درياى آرافورد و درياى باندا قرار داده شد.

۱۹۹۸ م. کابل تلفن زير دريا

کابل بين (فوجيره - کويت - بحرين - قطر) به طول ۱۳۰۰ کيلومتر با ظرفيت ۵Gb/s در خليج فارس قرار داده شد.

۱۹۹۸ م. نخستين ديسک سخت با رابط

شرکت کوانتوم، نخستين لوح سخت را با رابط (۴۰Ultra2 SCSI مگابايت در ثانيه، ۸ بايتى) ، (۸۰ مگابايت در ثانيه ۱۶ بايتى) ساخت. با همکارى شرکت اينتل Intel استاندارد Ultra ATA/661 ۶۶ مگابايت در ثانيه ۱۶ بايتى را طراحى نمود.

۱۹۹۸ م. ماهواره تصويربردار

ماهواره EOS - AM تصويربردار قائم با توان تفکيک متوسط و سنجنده MoDis - N و با عرض جاروب ۲۳۳۰ کيلومتر در ارتفاع ۷۰۵ کيلومترى توسط ايالات‌متحده آمريکا در سال ۱۹۹۸ به فضا پرتاب شد.

۱۹۹۸ م. ماهواره مشاهداتى لندست ۷

ماهواره مشاهداتى تصويربردار، لندست ۷ (Landsat - 7) مجهز به سيستم (Thematic Mapper TM) نوعى سنجنده نقشه‌بردارى موضوعى در ارتفاع ۷۰۵ کيلومترى زمين و عرض جاروب ۱۸۵ کيلومتر در سال ۱۹۹۸ توسط پايگاه فضائى ناسا (NASA) آمريکا به فضا پرتاب گرديد. مشخصات فنى سنجنده لندست ۷ همانند لندست ۴ مى‌باشد.

۱۹۹۹ م. کابل تلفن زير دريا

کابل بين (پن مارشه، فرانسه - گونهيلى انگليس - اوستيندي، بلژيک - نوردن، آلمان) به طول ۱۲۵۸ کيلومتر ۵/۲ × ۴ Gb/s در درياى مانش قرار داده شد.


کابل بين (مازارا، ايتاليا - ايروس کيپوس، سيپرويوس - تل آويو، اسرائيل) به طول ۲۶۲۰ کيلومتر ۵/۲ × ۳ Gb/s.


کابل بين (آلکساندريا، مصر - مرمره، ترکيه - يروسکپپوس، سيپرويوس - چيتا، يونان - مازارا - ايتاليا - تتوان، موروکوکوسى سيمبرا، پرتغال) به طول ۵۳۰۰ کيلومتر ۱۰ × ۲ Gb/s در درياى مديترانه قرار گرفت.

۱۹۹۹ م. کابل تلفن زير دريا، شکبه

بين (سن لوئيز کاليفرنيا، آمريکا- جزيره گوام متعلق به آمريکا - اوکى ناوا، ژاپن - شانتيو، چين - ونگ‌شان، تايوان - چونگ مينگ، چين - پيوستان، کره - چيکورا، ژاپن، نبدون اورگون، آمريکا) به طول ۳۰۰۰۰ کيلومتر ۲۰ × ۴ Gb/s در اقيانوس کبير شمالى کابل‌‌گذارى شد.

۱۹۹۹ م. کوچک‌ترين لوح سخت جهان

در ژوئن ۱۹۹۹ شرکت IBM کوچک‌ترين لوح سخت جهان را با گنجايش ۳۴۰ مگابايت و حجم يک اينچ به‌نام (Microdrive) معرفى کرد. يکى از کاربردهاى آن استفاده به‌جاى حافظه الکترونيکى فلش (Flash) مى‌باشد. به مرور زمان اندازه فيزيکى لوح سخت تغيير کرده است. اندازه‌هاى معمولى به ترتيب زير بوده است.


- ۱۴ اينچى و ۸ اينچى در دهه‌هاى ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰


- ۲۵/۵ اينچى و ۵/۳ اينچى از دهه ۱۹۸۰ تا (۲۰۰۱)


- ۳ اينچى و ۵/۲ اينچى براى رايانه‌هاى همراه از دهه ۱۹۸۰ تا (۲۰۰۱)


- ۱/۸ اينچى و ۳/۱ اينچى در دهه ۱۹۹۰


- ۱ اينچى که فقط شرکت IBM در لوح Microdrive به کار برده است.

۲۰۰۰م. لوح‌هاى سخت در سال ۲۰۰۰

امروزه به دليل نياز نرم‌افزارها به فضاى بيشتر در لوح سخت، ظرفيت لوح‌هاى سخت بيشتر شده است. شرکت کوانتوم در حال حاضر بيشترين فروش لوح‌هاى سخت رايانه‌هاى شخصى (PC) را به خود اختصاص داده است. لوح‌هاى سخت ديگر فقط مختص رايانه نيستند. انواع مختلفى از آنها در تجهيزات تدوين ويدئويى و صوتي، چاپگرهاى ليزري، دستگاه‌هاى فتوکپى و دوربين‌هاى عکاسى و ويدئويى رده بالاى ديجيتال به کار مى‌رود. امروزه پر ظرفيت‌ترين لوح‌هاى سخت براى رايانه‌هاى روميزى و همراه به ترتيب ۵۰ کيگابايت و ۱۸/۱ کيگابايت ظرفيت دارند. لوح سخت رايانه‌هاى معمولى از انواع ۲/۱۸ کيگابايتى است فاکتور فرم متداول لوح‌هاى سخت امروزى براى رايانه‌هاى روميزى ۵/۶ اينچى و براى رايانه‌هاى همراه ۵/۲ و ۳ اينچى است. رابط‌هاى اين لوح‌ها متداول براى رايانه‌هاى روميزى رابط‌هاى ATA166 گونه‌اى توسعه يافته از EIDE با سرعت ۶۶ مگابايت در ثانيه Ultra2 SCSI با سرعت ۶۶ مگابايت در ثانيه هستند.

۲۰۰۰م. کابل تلفن زير دريا فيبر نورى

(هليسن بورگ، سوئد - هليسن يور، دانمارک) به طول ۵ کيلومتر با ظرفيت ۵/۲ × ۲ Gb/s با ۹۶ رشته فيبر نورى (برانکى استراند، سوئد - دراگر، دانمارک) ۱۷ کيلومتر با ظرفيت ۵/۲ × ۲ Gb/s با ۱۹۲ رشته فيبر نورى (نايووو، هلسينکي، فيلاند - سوسنواى پور، روسيه) ۵۵۰ کيلومتر با ظرفيت ۵/۲ × ۲ Gb/s با ۹۶ رشته فيبر نورى در جنوب درياى بالتيک قرار گرفت.

۲۰۰۱ م. کابل تلفن زير دريا - فيبر نورى

کابل بين (هنگ‌کنگ - جزاير فيليپين - تايوان - آپرويکس) به طول ۰۳۳/۳ کيلومتر با ظرفيت ۱۰ × ۲ Gb/s قرار گرفت.

۲۰۰۱ م. کابل تلفن زير دريا - فيبر نورى - شبکه کابل اقيانوس کبير شمالى

(کاتونگ، سنگاپور - شانتو، چين - باتانگاس، فيليپين - تانشائى، تايوان - چيکورا، ژاپن - کيتائى باراکى، ژاپن - پوسان، کُره - چونگ‌مينگ، چين - لانتايو، هنگ‌کنگ - کيوانتان، مالزى) به طول ۱۵۳/۱۹ کيلومتر با ظرفيت ۱۰Gb/s × ۲fp کابل‌‌گذارى شد.