۱۹۸۶ م. ماهوارهٔ مشاهداتى اسپات - فرانسه -۱-۲-۳ تصويربردار

فرانسه نخستين و دومين ماهواره تصويربردار به‌نام (اسپات) اعزام نمود. در تاريخ ۱۹۸۶ اسپات يک، ۱۹۹۰ اسپات (۲)، ۱۹۹۳ اسپات ۳ را به‌ فضا پرتاب نمود. ماهواره اسپات ۲ هنوز در حال عمليات است. اين ماهواره داراى ارتفاع ۸۳۲ کيلومترى از زمين قرار دارند و داراى عرض خط جاروب (۲ × ۶۰K ) مى‌باشد. اين ماهواره داراى سيستم HRV يک سنجنده اسکنرکننده مرئى با دوربين انتقال پيوسته حالت جامد CCD (Charge Coupled Device) خطى با سيستم اسکن‌کننده الکترونيکى است. مشخصات HRV مى‌تواند زاويه ديد خود را با تغيير دادن زاويه‌اى تا ۲۷+،- درجه عمل کند. اين وضع باعث مى‌شود که سنجنده بتواند از دور يک مدار به يک موضع خالص نظاره کند. اين عمل پهلونگرى امکان توليد تصويرهائى برجسته‌نما استرئوسکپى را براى اندازه‌گيرى ارتفاعى نقشه‌هاى توپوگرافى زمينى فراهم مى‌کند. CCD يک صفحه Chip است که به نور حساس است و به شکل يک فتوسل عمل مى‌کند. وقتى که تصوير نورى روى اين صفحه مى‌افتد، اين صفحه حساس تصوير را به جريان الکتريکى به سيستم آنالوگ به ديجيتال تبديل شده و توسط آنتن ماهواره به آنتن زمينى مخابره مى‌شود. تصاوير ديجيتال در نوارهاى مغناطيسى ضبط گرديده و از آن تصاوير سياه و سفيد و رنگى در تمام زمينه‌هاى نقشه‌هاى زمينى مورد بهره‌بردارى قرار مى‌گيرد. داده‌هاى اسپات در چهارده ايستگاه زمينى دريافت مى‌شود. هدف اصلى استفاده از داده‌هاى اسپات مشاهدات زمينى و تهيه نقشه‌هاى توپوگرافى در مقياس ۱،۵۰۰۰۰ و کوچکتر است. زمان بازگشت اين ماهواره ۲۶ روز است.

۱۹۸۶ م. دايرةالمعارف بريتانيکا به زبان چينى

در سال ۱۹۸۰مقامات دايرةالمعارف بزرگ چين و بريتانيکا به توافق رسيدند که چاپ پانزدهم بريتانيکا را به چينى ترجمه و منتشر کنند. سرانجام در سال ۱۹۸۶ دايرةالمعارف مختصر ”بريتانيکا“ در چين انتشار يافت.

۱۹۸۶ م. کابل تلفن زير دريا

کابل بين (کلمبو، سرى‌لانکا - جيبوتى) به طول ۲۹۹۵ کيلومتر با ۱۰۸۰ کانال در درياى عرب و خليج عدن قرار گرفت و در سال ۱۹۹۹ از سرويس خارج شد.

۱۹۸۷ م. دستگاه نسخه‌بردارى از لوح‌هاى فشرده نورى

لوح فشرده ضبط‌پذير يکى از محصولاتى است که باعث شد تا خريداران رايانه وارد عصر جديدى شوند. تا زمانى چند لوح‌هائى که براى ضبط بايستى مورد استفاده قرار گيرد، وجود نداشت. اين پديده خيلى زود ظهور کرد و کارخانه‌هاى سازنده لوح‌ها، لوح‌هائى را ساختند که قادر بودند با ديسک‌ران‌هاى خود روى آن براى يکبار و يا بارها بنويسند و بخوانند. شرح خصوصيات اين سيستم در کتاب نارنجى استاندارد در سال ۱۹۸۷ معرفى شد. يکى از اين نمونه‌ها CD-R مى‌باشد که روش آن با لوح فشرده نورى صوتى لوح فشرده نورى متنى (CD - ROM) فرق مى‌کند اما روش کار يکسان است.


CD - R حفره‌ها را برروى لايه آلومينيومى درست نمى‌کند بلکه روى يک لايه حساس و ضبط‌پذير مخصوصى انجام مى‌دهند.


CD -Rها داراى يک لايه آلومينيومى آئينه‌اى براق جهت بازتاب پرتو ليزرى و يک پوشش پلاستيکى هستند. اين لوح يک لايه قابل ضبط نيمه‌شفاف دارد. اين لايه به نور ماوراء بنفش حساس است. پرتو ماوراء بنفش حفره‌ها را مى‌سوزاند و آنها را به‌وجود مى‌آورد. در لحظه خواندن در دستگاه ديسک‌‌ران مربوطه، وقتى پرتو ليزر به حفره‌هاى تيره يا سوزانده شده مى‌تابد، بازتابى ندارد و هِد ديسک‌ران آن را به‌عنوان (صفرها) تلقى مى‌کند. برجستگى‌ها که همان سطح لوح مى‌باشد و همانند (CD - ROM) عمل مى‌کند از سطح براق لايه آلومينيومى بازتاب دارد. اين بازتاب (يک‌ها) را حس مى‌کند. بازتاب‌هاى منعکس شده از حفره‌ها و بلندى‌ها که حامل اطلاعات ضبط شده است توسط يک سنجنده نورى به‌نام (Loght Sensing diod) سنجيده مى‌شود. اين تغييرات به پالس‌هاى الکتريکى تبديل مى‌شوند و يک رشته از صفرها و يک‌ها را ايجاد مى‌کنند. اين رشته‌ها که حامل اطلاعات است پس از پردازش و کشف رمز توسط تخته مدارهاى موجود در رايانه قابل استفاده مى‌گردد.


(CD - RW) به روش ديگرى حفره‌ها را ايجاد مى‌کند. (CD- RW) داراى يک لايه بازنويس‌پذير است که شامل چند لايه مى‌باشد. لايه ضبط‌پذير يک لايه کريستالى است که در حالت اوليه نيمه شفاف است. هِد ديسک‌ران يک حفره ميکرونى برروى لايه کريستالى با حرارت پرتو ليزر آن را داغ و ايجاد مى‌کند. از سوى ديگر هِد ديسک‌ران مى‌تواند برعکس اين عمل را نيز انجام دهد. وقتى لايه کريستالى در معرض يک نور ليزر که خيلى داغ نيست، به مدت طولانى‌تر قرار گيرد، يک واکنش شيميائى ديگر به‌وجود مى‌آيد و طى آن ملکول‌ها دوباره به يکديگر پيوند مى‌خورند. در اين حالت حفره تيره شده را پاک و آن را دوباره کريستالى مى‌کند. در چنين حالتى باز مى‌توان روى آن اطلاعات جديد را ضبط کرد. در هنگام خواندن توسط هِد ديسک‌ران يک پرتو ليزر کانونى شده به سطح لوح برروى شيارها مى‌تاباند. اين پرتو پس از بازگشت و يا انعکاس از سطح لايه آلومينيومى داراى اطلاعات از ديود سنجنده نورى (Light Sensing diod) سنجيده مى‌شود و به پالس‌هاى الکتريکى تبديل مى‌گردد. اين رشته (صفرها و يک‌ها) که حامل اطلاعات اوليه ضبط شده مى‌باشد توسط مدارهاى موجود در رايانه کشف شده و قابل استفاده مى‌گردد.


اين CDها ۶۵۰ مگابايت گنجايش دارند و اين مقدار براى ضبط ۷۴ دقيقه ضبط صدا با کيفيت عالى کافى است. CDها به‌طور کلى داراى دوام زيادى هستند چنانچه خوب نگهدارى شوند عمر طولانى دارند. يک (CD-ROM) ۲۰ تا ۳۰ سال عمر دارد يک (CD -R) مى‌تواند يکصد سال عمرکند که براى ذخيره طولانى مدت داده‌ها عالى است. يک رسانه CD - RW تا ۳۰ سال عمر مى‌کند حتى اگر بارها نوشته شود. اکثر ديسک‌ران‌هاى (CD -RW و CD -R) به همراه خود يک نرم‌افزار دارند که امکان ضبط داده‌ها را مى‌سازند. (CD Creator) محصول شرکت (Adaptec) کمک مى‌کند که داده‌ها را روى CD خام ضبط نمايد.


يکى از اجزاء اساسى ديسک‌ران‌هاى (CD -RW و CD - R) بافر (buffer) يا ميانگير است که هنگام وقوع خطا در زمان ضبط داده‌ها برروى ديسک جلوگيرى کند. بافر يک ناحيه ذخيره براى داده‌ها به هنگام انتقال از رايانه‌ به ديسک‌ران است. بافر به‌طور موقت داه‌ها را نگه مى‌دارد تا زمانى که ديسک‌ران آماده حکاکى آن داده‌ها بر روى ديسک شود. اگر ديسک‌رانى داراى بافر نباشد احتمال قطع عمليت ضبط وجود دارد.