۱۹۰۱ م. نخستين پيام بين دو سوى اقيانوس اطلس

نخستين پيام بى‌سيم بين دو طرف اقيانوس اطلس در سال ۱۹۰۱ به انجام رسيد حرف S با علائم مورس از پالديو (Paldhu) در ناحيه کورنوال (Cornmall) فرستاده شد و يک پيام ”نقطه - نقطه - نقطه“ ضعيف ۲۷۰۰ کيلومتر دورتر در سنت جانز نيوفاوندلند با آنتنى که براى دست يافتن به حداکثر ارتفاع از بادبادکى آويخته بودند توسط مارکونى و دوتن از دستياران خود شنيده شد. اين موفقيت بزرگى براى مارکونى به‌شمار مى‌آمد، اين دانشمند خيلى استدلال مى‌کرد که موج‌هاى بى‌سيم، موج‌هاى الکترومانتيک هستند از همان قانون موج‌هاى نور پيروى مى‌کنند. از اين رو بايد به خط مستقيم حرکت کنند. حال براى اينکه يک آنتن بتواند در مسير ديد فرستنده يا ناحيه ۳۲۰۰ کيلومترى برروى سطح کروى زمين قرار گيرد بايد بيش از ۸۰۰ کيلومتر ارتفاع داشته باشد. در سال ۱۹۰۴ آمبروز فلمينک انگليسى چراغ‌هاى دو الکترودى را اختراع کرد. در سال ۱۹۰۶ فسندن اين لامپ‌ها را مورد استفاده قرار داد و توانست از يک سوى اقيانوس اطلس با سوى ديگر به‌وسيله تلفن بى‌سيم صحبت کند؛ بالاخره در سال ۱۹۰۷ لى دو فورست الکترود سومى به چراغ فلمينگ اضافه کرد و افزايش اين الکترود سومى فن ارتباط از مسافت‌هاى دور را به‌کلى به‌صورت ديگرى درآورد.


ارتباط روى زمين کروى شکل
ارتباط روى زمين کروى شکل

۱۹۰۲ م. آغاز آموزش رسمى علوم کتابدارى در انگلستان

در سال ۱۹۰۲ آموزش دروس کتابدارى با همکارى مدرسه اقتصاد لندن آغاز و سرانجام در سال ۱۹۱۹ از محل اعتبار پنج ساله بنياد کارنگي، نخستين مدرسه کتابدارى تمام وقت در يونيورسيتى کالج لندن تأسيس شد.

۱۹۰۲ م. کابل تلگراف زير دريا

اين کابل بين (ونکوور، کانادا - بريسبون، استراليا) در اقيانوس آرام قرار گرفت.

۱۹۰۲ م. کابل تلفن زيردريا

طويل‌ترين کابل تلفن زيردريا بين (ونکوور، کانادا - و جزاير فانينگ) واقع در اقيانوس کبير به طول ۳۹۰/۶ کيلومتر در اعماق اقيانوس قرار داده شد.

۱۹۰۳ م. اولين روزنامه زنان

اولين روزنامه مربوط به زنان در سال ۱۹۰۴ به‌نام (Daily Mirror) در انگلستان چاپ و منتشر شد. مطالب اين روزنامه به زنان، اخبار داخلى و خارجى و مطالب سرگرمى اختصاص داشت. اين روزنامه توسط شخصى به‌نام نورث‌کليف (Northcliffe) سردبيرى مى‌شد. شمارگان اين روزنامه تا جگ جهانى اول يک ميليون و دويست هزار نسخه بود. شخص نورث‌کليف غير از روزنامه (Daily Mirror) سه روزنامه ديگر را به‌نام‌هاى (Dily Mail) ،(Time) ،(Observer) در سال ۱۸۹۶ سردبيرى مى‌کرد.