۱۸۷۶ م. اختراع تلفن

يک فيزيکدان آمريکائى چارلز پيچ (Charles Page) در سال ۱۸۳۷ توانسته بود به‌وسيله مغناطيسى کردن متوالى و سريع ميله‌اى از آهن خالص توليد اصوات کند. همکار او به ‌نام اگوست دلاريو (August dela Rive) اهل ژنو توانست در اين دستگاه اصلاحاتى به‌عمل آورد و اصوات خوش‌آهنگ ايجاد کند. اين کار در سال ۱۸۴۳ انجام گرفت. در سال ۱۸۶۱ فيزيکدان آلمانى فيليپ رايس وارد صحنه گرديد و اين شخص را مى‌توان به حق و در واقع اولين مخترع تلفن اوليه دانست. قسمت اساسى دستگاه رايس عبارت بود از پرده ديافراگم که در نتيجه ايجاد صوت به ارتعاش درمى‌آمد و اين ارتعاشات با سرعت بسيار جريان برقى را متصل و منفصل مى‌کرد. رايس از دانشمندانى که ارزش بين‌المللى داشتند محسوب نمى‌شد و به اندازه هم‌وطن و معاصر خود هلم‌هولتز (Helmholtz) شهرت نداشت. بدون ترديد استاد جوانى از اهالى ممالک متحده آمريکا که برحسب اتفاق در اين اوقات به تجسسات متشابهى اشتغال داشت از اکتشافات او خبردار نبود.


اين استاد جوان گراهام‌بل نام داشت. او در سوم مارس ۱۸۴۷ در اديمبورگ متولد شد و فرزند مردى بود که به تدريس فن خطابه و اداء صحيح تلفظ اشتغال داشت. گراهام‌بل همچون پدر خود به موضوع فن تلفظ علاقمند شد و در سازوکار ”حرف زدن“ مطالعاتى مى‌نمود و آنگاه به مسئله ناشنوايان توجه کرد. اين اشتغالات موجب شد که وى به مطالعه يکى از کتب مشهور هلم‌هولتز به ‌نام تئورى وظايف‌الاعضائى موسيقي، مبنى بر مطالعه احساسات شنوائى بپردازد. در نتيجه مطالعه اين کتاب آموخت که چگونه مى‌توان دياپازون (Diapason) را تحت اثر مغناطيسى الکتريکى قرار داد و ايجاد صوت کرد و اين اطلاع وى را واداشت ک به مطالعه در الکتريسيته بپردازد.


الکساندر گراهام‌بل
الکساندر گراهام‌بل

اين استاد جوان گراهام‌بل نام داشت. او در سوم مارس ۱۸۴۷ در اديمبورگ متولد شد و فرزند مردى بود که به تدريس فن خطابه و اداء صحيح تلفظ اشتغال داشت. گراهام‌بل همچون پدر خود به موضوع فن تلفظ علاقمند شد و در سازوکار ”حرف زدن“ مطالعاتى مى‌نمود و آنگاه به مسئله ناشنوايان توجه کرد. اين اشتغالات موجب شد که وى به مطالعه يکى از کتب مشهور هلم‌هولتز به ‌نام تئورى وظايف‌الاعضائى موسيقي، مبنى بر مطالعه احساسات شنوائى بپردازد. در نتيجه مطالعه اين کتاب آموخت که چگونه مى‌توان دياپازون (Diapason) را تحت اثر مغناطيسى الکتريکى قرار داد و ايجاد صوت کرد و اين اطلاع وى را واداشت ک به مطالعه در الکتريسيته بپردازد.


در سال ۱۸۷۲ به آمريکا مهاجرت کرد و سال بعد از آن به سمت استاد وظايف الاعضاء تارهاى صوتى در دانشگاه بوستون به تدريس مشغول شد، اما به هيچ‌وجه نقشه خود را که مطالعه در احوال ناشنوايان بود تغيير نداده بود حتى با دختر جوان ناشنوائى ازدواج کرد. به منظور پيدا کردن روشى براى معالجه ناشنوايان بود که در سال ۱۸۷۵ دياپازونى را که با کمک دستگاه تلگرافى به ارتعاش در مى‌آورد طرح کرد. اما يک روز به جاى دياپازون چند تيغه فلزى مغناطيسى اختيار کرد و ملاحظه کرد که يکى از آنها پيش رفت و به مغناطيس الکتريکى اتصال يافت و در اثر اين برخورد صداى خشکى حاصل شد. در نتيجه اين حادثه ناچيز الهامى ناگهانى در او به‌وجود آمد. وى تيغه‌هاى فلزى را کنار گذاشت و پرده ديافراگم را جانشين آن کرد و مجموعه را به يک دوره مسدود جريان الکتريسيته که مقاومت آن بر حسب شدت و ضعف نوسانات ديافراگم تغيير مى‌کرد اتصال داد و آنگاه دستيار خود را که در سر ديگر سيم قرار داشت و به‌کار مشغول بود صدا زد ”Mr. Watson Come here I want you“ آقاى واتسون Watson اينجا بائيد من به شما احتياج دارم“ واتسون به حريت بسيارى به‌سوى او آمد؛ وى صداى استاد خود را به‌وسيله تلفن شنيده بود. اين حادثه در روز دهم مارس ۱۸۷۶ اتفاق افتاد و بدين وسيله تلفن اختراع شد. نام اين دستگاه را نيز مانند ماشين رايس تلفن گذاشتند به‌طورى که ويليام تامسون دانشمند شهير، آن را عالى‌ترين چيزى که در آمريکا وجود دارد ناميد. حتى به تصور ما در نمى‌آيد که آن تا چه اندازه بدوى و مقدماتى بوده است.


اين دستگاه با هيچ‌گونه عامل مولد برق بستگى نداشت و فقط تغييرات ميدان مغناطيسى در دستگاه فرستنده صوت بود که جريان القائى ايجاد مى‌کرد و اين جريان در داخل سيم انتشار مى‌يافت و مغناطيس الکتريکى را که در دستگاه شنونده وجود داشت به‌کار مى‌انداخت از اين رو به‌خوبى معلوم مى‌شود که به چه دليل ميدان عمل آن از دوازده کيلومتر تجاوز نمى‌کرد در سال ۱۸۷۶ تامس اديسن دستگاه مزبور را اصلاح اساسى او اين بود که پيل الکتريکى به دستگاه فرستنده صوت متصل ساخت و در نتيجه قدرت ارسال صوت را به‌طور قابل ملاحظه‌اى افزايش داد.


آنگاه در سال ۱۸۷۸ هوگز با کربن سخت ميکروفون (Microphone) را اختراع کرد که به نسبت فوق‌العاده‌اى اصوات حاصل از نوسانات ديافراگم را شدت مى‌داد. مسلماً يک چنين اختراع خارق‌العاده‌اى در نيويورک صداى دوستى را که در بوستون حرف مى‌زند شنيد! ايجاد سر و صداى بسيار کرد جمعى به استهزاء و تمسخر پرداختند در گروهى کينهٔ شديد ايجاد شد، آتش حسادت بالا گرفت و کار به محاکمه رسيد اولين شکايت به محکمه از طرف اين بهترين صنعتگران آمريکائى به‌نام اليشاگرى (Elisha Gray) بود که هيچ‌کس در ارزش فن او ترديد نداشت. چنين به‌نظر مى‌رسد که اين شخص که جستجوکننده‌اى خود آموخته و منزوى بود و در همان وقت که گراهام‌بل تلفن را اختراع کرد نيز به همين اختراع توفيق يافته بود. اما از بخت بد دو ساعت ديرتر از خود به دفتر ثبت اختراعات مراجعه کرد. همين ۱۲۰ دقيقه تأخير موجب شد که همه محاکم دادگسترى رأى به حقانيت گراهام‌بل دادند و ادعاى گرى را وارد ندانستند و گراهام‌بل اختراع خود را در تاريخ ۷ مارچ ۱۸۷۶ ثبت نمود. هنگامى که گراهام‌بل اختراع خود را به يکى از کمپانى‌هاى بزرگ تلگرافى به‌نام وسترن يونيون (Western Union) ارائه داد، کمپانى مزبور از قبول آن خوددارى کرد، آنگاه خود او در سال ۱۸۷۷ شرکت تلفن بل (Bell Telephon Asso Ciation) را تأسيس کرد. سرانجام استفاده از تلفن رواج يافت و سيم‌هاى آن از شهرى به شهر ديگر مى‌رسيد و دو قاره اروپا و آمريکا تحت محاصره شبکه‌اى در مى‌آمد که لحظه به لحظه گسترش مى‌يافت.A - نخستين دستگاه ارسال صوت و صدا به‌وسيله گراهام‌بل در سال ۱۸۷۵


B - نخستين ارسال مکالمه با دستگاه بوقى شکل توسط گراهام‌بل ۱۸۷۶


C - نخستين دستگاه ارسال مکالمه که با ارتعاش ديافراگم کار مى‌کرد ۱۸۷۷


در سال ۱۸۸۰ هشتادوپنج شهر از شهرهاى آمريکائى داراى مراکز تلفن بودند و روى‌هم هفتادهزار مشترک داشتند. روز چهارم اوت سال ۱۹۲۲ که گراهام‌بل در هاليفاکس (Halifax) وفات يافت ارتباط تلفني، مدت يک دقيقه، برروى شبکه وسيع آمريکائى و کانادائى که مجموعاً داراى هفده ميليون تلفن بودند قطع گرديد.


شرکت (بل تلفن) امروزه بزرگ‌ترين کمپانى تهيه تلفن در جهان مى‌باشد و به‌طور کلى يکى از قوى‌ترى مؤسسات سرمايه‌دارى جهان است و فعاليت آن فقط به ساختن تلفن محدود نمى‌شود. اين کمپانى در عين حال يکى از مهم‌ترين مؤسسات تحقيقات علمى را در جهان به‌وجود آورده است و بسيارى از فيزيکدانان درجه اول در آن به‌کار و تحقيق مشغول هستند. شهر هاليفاکس بندرى است در کانادا در کنار اقيانوس اطلس.


گراهام‌بل خط تلگراف بين نيويورک و شيکاگو را در ۱۸ اکتبر ۱۸۹۲ افتتاح مى‌کند.
گراهام‌بل خط تلگراف بين نيويورک و شيکاگو را در ۱۸ اکتبر ۱۸۹۲ افتتاح مى‌کند.

شرکت (بل تلفن) امروزه بزرگ‌ترين کمپانى تهيه تلفن در جهان مى‌باشد و به‌طور کلى يکى از قوى‌ترى مؤسسات سرمايه‌دارى جهان است و فعاليت آن فقط به ساختن تلفن محدود نمى‌شود. اين کمپانى در عين حال يکى از مهم‌ترين مؤسسات تحقيقات علمى را در جهان به‌وجود آورده است و بسيارى از فيزيکدانان درجه اول در آن به‌کار و تحقيق مشغول هستند. شهر هاليفاکس بندرى است در کانادا در کنار اقيانوس اطلس.