يوهان کوبرگر (J. Koberger) نخستين چاپ‌خانه را در سال ۱۴۶۸ بنيان نهاد. وى در سال ۱۴۹۳ مهم‌ترين کار خود يعنى چاپ کتاب سترگ رخ‌دادها معروف به رخ‌دادهاى گوتنبرگ اثر هارتمان شيدل را به زبان لاتين و آلمانى منتشر کرد. علاوه بر اين شمار زيادى کتاب مصور و گران‌قيمت به چاپ رساند. او نيز از نخستين کسانى است که به چاپ کتاب‌هاى ارزان براى توده وسيع خوانندگان مبادرت ورزيد کوگر کتاب‌هاى خود را از طريق يک شبکه نظام‌مند و پيشرفته در بسيارى از شهرهاى اروپائى به فروش مى‌رساند و يکى از موفق‌ترين ناشران روزگار خود در اين زمينه بود. در سال‌هاى ۱۴۷۳ - ۱۵۱۳ کوبرگر ۳۶۶ کتاب منتشر کرد. با اطمينان مى‌توان او را پُرکارترين ناشر چاپگر دوران در اروپا دانست.