يکى از کتاب‌هائى که داراى چاپ نخستين با حروف سربى گوتنبرگ مى‌باشد، کتاب کوچکى است به زبان آلمانى با عنوان ”فرياد مسيحيت بَر ضدّ ترک‌ها“ اين کتاب در سال ۱۴۵۴ چاپ شده است. از اين کتاب فقط يک نسخه در کتابخانه دولتى مونيخ باقى‌مانده است. علت استثنائى بودن آن اين است که عنوان آن در بالاى صفحه چاپ شده. اين کتاب در قالب تقويم فريادى است به دولت‌هاى مسيحى براى جنگ با ترک‌هائى که در سال قبل از آن بر قسطنطنيه دست يافته بودند. در شمارگان زياد براى مردم آماده انتشار شده بود. از اين نظر وضعيت آن مانند کتاب‌هاى متعدد آلمانى ديگر است که به دوران اوليه چاپ باز مى‌گردد.