۱۴۱۶ م. شروع نخستين چاپ شکل‌هاى کنده‌کارى بر روى چوب

آلبرت فيستر، نخستين چاپ‌کننده‌اى بود که شکل‌هاى کنده‌کارى شده روى چوب را در چاپ کتاب‌هاى او به‌ کار برد. وى کار خود را با نقاشى شروع کرد و عکس‌هاى قديسان را در کتاب‌هاى دعا و اوراق بازى و امثال آن رنگ‌آميزى مى‌کرد. او در سال ۱۴۱۶ کتاب عامه‌پسند کوچکى چاپ کرد که پُر از شکل‌هاى متعدد کنده‌کارى شده بر روى چوب بود. اين همان کتاب قيمتى نوشته اولريخ بونر (Ulrich Boner) است که مجموعه‌اى از داستان‌هاى اخلاقى بود. اين نخستين کتاب تصويرى آلمانى است که فقط يک نسخه از آن در کتابخانه ملى شهر ولفن بوتل موجود است و داراى خطوط قوسى است که روى چوب کنده‌کارى شده و براى چاپ کاملاً مناسب است و جنبه تزئينى آن به حدى است که وصف‌ناشدنى است.