بر مبناى رويکرد استفاده و رضامندي، مخاطب مصرف‌کنندهٔ فعال رسانه است (کاتز، بلاملر، گورويچ، ۱۹۷۴). در اين رويکرد مخاطب از آن رو فعال است که به دنبال رضامندى است و باور دارد که انتخاب رسانه، رضامندى مورد نظرش را فراهم خواهد آورد. همچنين، مشارکت فعالانهٔ مخاطب با رسانه بر رضامندى حاصل و رفتار رسانه‌اى اثر مى‌گذارد (لين -Lin-، در ۱۹۷۷). گروهى از محققان هوادار اين رويکرد به ابعاد مختلف فعال بودن مخاطب پرداخته‌اند و اين ابعاد را در ابعاد زمانى گوناگون (قبل، در حين و بعد از استفاده از رسانه) بررسى کرده‌اند. از سوى ديگر، محققان به انواع مختلف استفاده از رسانه، به‌طور کلى پرداخته و استفاده‌هاى هدفمند را از ديدگاه‌هاى مختلف و با توجه به متغيرهاى گوناگون مداخله‌کننده بررسى کرده‌اند.