به‌طور عمومى خوردن و نوشيدن در برنامه‌هاى سرگرم‌کننده تلويزيون به‌نمايش گذاشته مى‌شود. در سريال‌هاى نمايشى و فيلم‌هاى عامه‌پسند، گفت و گوها اغلب دور ميز غذا يا صبحانه صورت مى‌گيرد. محصولات غذايى نيز از جمله موادى هستند که به‌وفور در تلويزيون تبليغ مى‌شوند. اقرار شده است که هر دو نوع محتوا تأثيرات بالقوه‌اى بر عادات غذايى جوانان دارند و عواقب سلامتى به‌خصوصى دارند. پژوهشگران رسانه‌اى تلاش کرده‌اند تا ماهيت پيام‌هاى مربوط به رژيم غذايى و تغذيه را که به‌صراحت يا به‌صورت نهفته در برنامه‌ها و آگهى‌ها منتقل مى‌شود، و تأثيرات ممکن چنين پيام‌هايى را بر نگرش‌هاى مربوط به‌تغذيه و رفتارهاى مرتبط با رژيم غذايى بينندگان، ثابت کنند.