استفاده از تغذيهٔ طبيعى تابع برنامهٔ خاصى نيست هرکس مى‌تواند بنابر اشتها و تناسب ميزان فعاليت بدنى و برحسب جنس و وزن و آب و هواى منطقه و مراحل مختلف زندگى يا بنابر ضرورت مزاجى و نوع سازگارى غذا با ارگان‌هاى بدن انواعى از غذاهائى که طبيعت در اختيار او قرار داده برگزيند و در اين انتخاب اندازهٔ خوراک شبانه‌روز خود را طورى تنظيم نمايد که مواد موردنياز بدن از نظر تأمين انرژى و ترميم سلولى و رشد بدن کافى باشد. يک کارگر با يک کارمند يا تاجرى که کمتر فعاليت جسمى دارد، يک فرد سالمند با يک جوان يا کودک، يک زن و يک مرد ميزان غذايشان نمى‌تواند يکسان باشد. ترکيب و تعادل غذاى انسان بايد طورى باشد که هم از نظر مواد پروتئيني، نشاسته‌اي، چربي، املاح معدنى و ويتامين‌ها و غيره کافى باشد و هم حالت اسيدى و قليائى بدن تأمين گردد و هم سازگارى غذاها باهم در نظر گرفته شود تا بدن بتواند آنها را براى منظورهاى فوق به‌کار گيرد. به‌هر حال غذا را بايد کامل خورد و خوب جويد. براى اينکه تا اندازه‌اى زمينهٔ ذهنى و آگاهى از اين نوع تغذيه فراهم گردد و در آغاز کار افراط و تفريطى پيش نيايد نمونه‌هائى از برنامهٔ غذائى در يک شبانه‌روز را که خود نيز آزموده‌ام به‌ آگاهى مى‌رسانيم (با توضيح آنکه بيماران کليوي، قلبي، ديابتى و غيره بهتر است بدواً با نظر متخصصين، مواد و اندازهٔ غذائى خود را تعيين کنند):


با اعتقاد به اينکه تغذيهٔ طبيعى تغذيه تندرستى است با ايمان و ارادهٔ قوى آن را ادامه دهيد و بعدها با مطالعهٔ کتبى که دربارهٔ اين طرز تغذيه نوشته شده است بيشتر با آن آشنا شويد. معذالک چنانچه اشکالى در طرز شروع به اين روش پيش آيد با آنان که مدت‌ها به اين روش عمل کرده و همه‌گونه تجربه و مطالعه دارند مشورت کنيد تا از کم و کيف غذاهاى خام و طرز تهيهٔ آن آگاه شويد. ضمناً در صورتى که برنامه‌هاى پيشنهادى براى علاقه‌مندان مطبوع نباشد مى‌توان با افزودن چاشنى‌ها و تغيير و تبديل و جابه‌جا کردن آنها به‌طورى‌که سازگارى غذاها محفوظ بماند غذا را خوشمزه کرد و به آن تنوع داد و مطابق مذاق خود ساخت.

واکنش‌هاى اوليه

تغذيهٔ طبيعى کليهٔ اعمال اعضاء مختلف بدن را به حال طبيعى باز مى‌گرداند و اگر پاره‌اى از افراد در ابتداى خام‌گياهخوارى دچار نفخ شکم و احياناً لينت مزاج و غيره مى‌شوند اين در اثر خام‌گياهخوارى نيست بلکه يا معدهٔ اين افراد ضعيف‌تر از دستگاه هاضمهٔ ديگران است و يا به‌علت ترک عادت چندين ساله پخته‌خوارى است که نبايد با پيدايش چنين عوارضى مأيوس شوند و از خام‌گياهخوارى صرف‌نظر کنند بايد در کيفيت و کميت آنچه مى‌خورند دقت کنند و موادى را که با معدهٔ آنها سازگار است و به مقدارى که قدرت تحمل آن را دارند مصرف نمايند و غذا را آن‌طور که بايد و شايد خوب بجوند تا دچار اين‌گونه ناراحتى‌ها نشوند.


مع‌الوصف بايد اذعان کرد بدنى که در طول سال‌هاى طولانى پخته‌خوارى کرده ناگزير بايد مدتى صبر کرد تا آثار مسموميت ناشى از آن برطرف گردد. عوارضى که در اثر تغيير عادت پخته‌خوارى به خام‌گياهخوارى احتمالاً در بعضى اشخاص پيش مى‌آيد پديده‌هائى زودگذر و بى‌اهميت است و در مدتى طولانى ادامه نخواهد داشت از جملهٔ اين عوارض اين است که در بعضى اشخاص در اثر امساک مداوم از غذاهاى پخته حالت عصبى و تغيير ناگهانى خلق و خوى ايجاد گردد و يا سردرد، بى‌اشتهائي، احساس گرسنگى کاذب، ضعف، اسهال و غيره عارض گردد. نگارنده خود در آغاز خام‌گياهخوارى چندين مرتبه دچار ناراحتى‌هائى از قبيل کورک حاد، خارش دست و پا، ورم و درد خيلى شديد شست پا، جوش چرکى سختى در داخل گوش شدم و هر بار که اين عوارض پيدا مى‌شد بدون مراجعه به پزشک و يا مصرف دارو بعد از مدت کوتاهى خودبه‌خود برطرف مى‌شد و ديگر اينکه ممکن است در اثر تلقين اطرافيان ناآگاه حتى عوارضى را که به هيچ‌وجه مربوط به تغذيهٔ طبيعى نيست به آن منتسب گردد که شخص نبايد تحت تأثير اين تلقينات قرار گيرد و به وسوسه بيافتد و خود را از اين نعمت بزرگ محروم نمايد بلکه با عزمى راسخ‌تر و استوارتر پيش برود و از اصول ثابت و لايتغير طبيعت پيروى کند که ثمرهٔ آن سلامت و خوشبختى است.