”هرگياهى صبح تا شب اکسيژن و انرژى مانيه‌تيزم به اطراف خود انتشار مى‌دهد و شب‌ها دى‌اکسيدکربن و انرژى‌هاى منفى اطراف را جذب خود مى‌کند“.


اگر بيمار هستيد، يا کمبود انرژى و يا ازدياد انرژى داريد، مى‌توانيد از صبح تا شب در محيط کار، خانه، بيمارستان و غيره در اطراف خود گلدان‌هائى را بگذاريد و داخل آنها را از گياهان مختلف، مخصوصاً گل‌هاى رنگارنگ و متنوع تزئين نمائيد. با اين کار انرژى‌هاى از دست رفتهٔ خود را از گياهان اطراف خود مى‌گيريد و بعد از چند روز متوجه مى‌شويد که گياهان پژمرده مى‌شوند. شما مى‌توانيد جهت جلوگيرى از پژمرده شدن گياهان در فضاى اطراف گل‌ها و گياهانتان موسيقى ملايم و شاد پخش کنيد تا با صداى موسيقى گياهان شما شاداب شوند و انرژى بگيرند و در مواقع انتشار انرژى به اطراف دچار کمبود انرژى نگردند. از اين موضوع نتيجه مى‌گيريم که موسيقى روى گياهان مخصوصاً گل‌ها تأثير زيادى مى‌گذارد (اگر موسيقى ملايم و شاد پخش شود رشد گياهان زيادتر و شاداب‌تر مى‌شود، ولى اگر موسيقى تند و خشن پخش شود رشد گياهان کندتر و پژمرده‌تر مى‌شوند). با اين کار شما مى‌توانيد انرژى‌هاى از دست رفتهٔ گياهان را در هر ساعتى که مى‌خواهيد به گياهان بازگردانيد تا بتوانند براى شما مثمرثمر واقع گردند.


حالا فرض کنيد که بيمار هستيد و بيمارى شما ازدياد و نامتعادل بودن انرژى در بدن شما مى‌باشد. شما مى‌توانيد شب‌ها در موقع استراحت و خوابيدن در اطراف اتاق‌خواب خود گلدان‌هاى خود را قرار دهيد تا انرژى‌هاى زياد و نامتعادل شما را که به‌صورت انرژى منفى درآمده به خود جذب کنند و تا صبح کاملاً انرژى‌هاى منفى از شما دفع شود،در اين حالت شما احساس سبکى در کليه قسمت‌هاى بدن شما مخصوصاً ”سر“ خواهيد کرد و احساس مى‌کنيد که سنگينى يک کوه را از روى شانه‌هاى شما برداشته‌اند. يادتان باشد که در صبح بايد براى گل‌هاى خود موسيقى ملايم و شاد پخش کنيد و با حالت مهربانى و دوستى با گل‌هاى خود رفتار کنيد تا پژمرده نشوند. حالا اگر ناراحتى‌هاى روحى و روانى زيادى داشته باشيد بايد هم در صبح و هم در شب در اطراف شما گل‌ها و گياهان زيادى باشد و بيشتر مواقع موسيقى‌هاى ملايم و شاد پخش شود، زيرا هم موسيقى و هم انرژى‌هاى گياهان، هر دو با همديگر مى‌توانند روى بيمارى‌هاى روحى و روانى تأثير بيشترى بگذارند و شما را زودتر شفا دهند. در خانواده‌هائى که ناراحتى‌هاى روحى و روانى و يا ناراحتى‌هاى عصبى در آنجا زياد رخ مى‌دهد گل‌ها و گياهان زودتر از موقع مقرر پژمرده مى‌شوند (در آن خانواده يا به‌طور کامل از موسيقى ملايم و شاد استفاده نمى‌شود و يا اينکه از موسيقى‌هاى تند و خشن زيادتر از حد معمول استفاده مى‌گردد). براى معالجهٔ بيمارى‌هاى خود مى‌توانيد از گفته‌هاى بالا و جدول زير استفاده نمائيد:

جدول معالجه با گياهان

انواع
بيمارى‌ها
استفاده از
گياهان در صبح
استفاده از
گياهان در شب
مدت استفاده از
موسيقى ملايم
و شاد
بيمارى‌هاى ناعلاج، سرطان‌ها، غده‌هاى چرکى و... در تمام ساعات روز در تمام ساعات شب روزانه ۱۴ ساعت
ناراحتى عصبى در تمام ساعات روز در تمام ساعات شب روزانه ۱۲ ساعت
کمبود انرژى در بدن در تمام ساعت روز - روزانه ۹ ساعت
نامتعادل بودن انرژى در بدن در تمام ساعات روز در تمام ساعات شب روزانه ۷ ساعت
ازدياد انرژى در بدن - در تمام ساعات شب روزانه ۵ ساعت


حداقل فاصلهٔ بيمار تا گل‌ها ۱۴۰ سانتى‌متر و حداکثر فاصله ۴۰۰ سانتى‌متر باشد. همچنين آنها را در مکانى قرار دهيد که قابل ديدن باشند. در اين‌صورت بهترين حالت ممکن براى معالجهٔ بيمارى‌هاى شما را تعيين کرده‌ايد.


”در طبيعت، در زندگي، در تمام عالم، نبض و ريتم و آهنگى خاص وجود دارد و يکى شدن با اين ارتعاش و ريتم، درهائى را به سمت هويت باطنى من گشود که هرگز حتى تصور وجود آن را نيز نمى‌کردم“.


براى اينکه انرژى گياهان بيشتر روى بدن شما تأثير بگذارد و شما را زودتر معالجه نمايد مى‌توانيد از جملهٔ تأکيدى مثبت بالا استفادهٔ لازم را ببريد، آن هم به‌صورت مکرر.

علت بيمارى

نابود شدن گلبول‌هاى سفيد و سلول‌ها، علت بروز مرض و بيمارى‌ مى‌باشد.

کاربرد سلول‌ها در بدن

در هر بدني، سلول‌هاى سالم زياد و بى‌شمارى وجود دارد. ضمناً سلول‌هاى زيادى هم پيدا مى‌شوند که سالم نيستند، اما بيمار نيز نيستند. در هر بدنى سلول‌هاى بيمار و مريض يافت مى‌شود، و اين سلول‌ها معمولاً و طبيعتاً عين يک مارى که پوست عوض مى‌کند، پوست عوض مى‌نمايند.