حالا ديگر مادر به کمک و مساعدت قابله احتياجى ندارد. قابله مى‌تواند به نوزاد بپردازد. او پس از آنکه ترشحات راه‌هاى تولد را از بدن نوزاد پاک نمود، يک قطره محلول ۲% نيترات نقره در چشم نوزاد مى‌چکاند. اين اقدام مفيد، يک دستور قانونى است.


سابقاً کودکان بى‌شمارى پس از تولد به‌علت بيمارى شايع‌ ترى‌پر ـ که يک بيمارى مقاربتى است و ميکروب آن ضمن تولد و عبور از مجراها وارد چشم نوزاد مى‌شود و توليد عفونت سخت مى‌کند ـ دچار ورى مى‌شدند و ۳۰% از اطفال بدين طريق نور چشم خود را از دست مى‌دادند. اما امروز خوشبختانه با ريختن محلول ۲% نيترات نقره از اين خطر نجات يافته‌اند. اين محلول بدون ترديد ميکروب ترى‌پر را از بين مى‌برد، و به جشم نوزاد هيچ آسيبى نمى‌رساند. از زمان کشف خاصيت اين محلول بشر از يک بدبختى بزرگ نجات يافته است.


نوزاد در ابتداى تولد زيبا نيست. مادر که فقط توانسته است نگاه کوتاهى به او بيندازد مى‌خواهد اين موجود کوچک را که نُه ماه زير قلب خويش پرورش داده و حمل کرده است ببيند. او پوستش قرمز است صورت کوچک وى داراى چين و چروک است، چشم‌هاى او پيوسته بسته مى‌شوند، يک‌بار هم که باز مى‌شوند، به‌نظر مى‌آيد که چشم نوزاد چپ است، شکل سر بى‌قواره است، استخوان‌هاى کاسهٔ سر هنوز نرم است، و تحت‌تأثير دردها جا‌به‌جا شده و شکلى مخصوص به خود گرفته‌اند، شکلى که براى خروج از لگن استخوانى مادر مناسب‌ترين حالت بوده است. از اين جهت شايد در بخش جلوى سر، تورّمى ايجاد شده و به سر او ظاهر ناخوش‌آيندى داده است. ولى با اين حال از نظر مادر بسيار زيبا و براى او بسيار عزيز است. بر آمدگى جلو سر نوزاد به‌تدريج از بين رفته و در ظرف يک هفته سر او حالت منظم و طبيعى خواهد يافت، قرمزى سر جاى خود را به رنگ طبيعى خواهد داد. چپ بودن چشم از ميان مى‌رود و نوزاد به‌زودى ياد مى‌گيرد که چشم خود را به اطراف برگرداند، صورت چين و چروک‌دار پير نما، به يک قيافهٔ گلگون کودکانه تبديل مى‌گردد.