حتماً متوجه شده‌ايد هنگامى که با فرزندان خود براى گردش به بيرون از منزل مى‌رويد او مى‌خواهد با خاک، شن و سنگ‌هاى کوچک بازى کند. جملهٔ ”بازى کردن“ در اين خصوص بسيار ملايم است. در حالى‌که او با همهٔ وجود، نيرو و قدرت خود به طرف اين اشياء کشيده مى‌شود. به هيچوجه نمى‌توان او را از آنها دور کرد. او با حرارت و عشق مخصوصى با اين عناصر ”مداد بدون فرم و شکل خاص“ لقب مى‌دهد. هر طفل بايد بتواند به قدر کافى و تقريباً بدون ممانعت با آنها بازى کند. بچهٔ خيلى کوچک، با اين مواد بدون برنامه فقط ور مى‌رود چون او هنوز مى‌خواهد اين عناصر را شناسائى کند. او آنها را با دست‌هاى خود مى‌گيرد و به داخل ظرفى مى‌ريزد و ظرف را پر مى‌کند و دوباره خالى مى‌نمايد و به اطراف پخش مى‌کند و اگر دقت نکنيد سنگ‌هاى کوچک را داخل دهان خود مى‌گذارد و حتّى شن و ماسه را نيز مسئله است که چطور از طرفى اطفال را از بازى با اين عناصر منع نکنيم و از طرف ديگر از سنگ و ماسه خوردن، و آب کثيف نوشيدنِ آنها ممانعت به عمل آوريم. به هر طريق بايد راه حلى بيابيد.


براى بازى با عناصر طبيعى تعدادى وسائل مورد احتياج است: يک سطل کوچک و يک بيلچه، آب پاش کوچک و سرند کوچک. و اگر اين وسايل در دسترس نبود مى‌توان از يک قاشق، يک تخته و يک ديگ کوچک استفاده کرد. مثل ساختمان سازى تقريباً از سه سالگى اين ريخت و پاش‌هايِ بى‌هدف خاتمه مى‌پذيرد و کودک قادر مى‌شود چيزى بسازد و قدرت خلّاقهٔ او ظاهر مى‌گردد که حائز اهميت است. از اين زمان بازيِ مُداوم و عاقلانه شروع مى‌شود. کارهاى دستى و بعضى استعدادهاى ذاتى به‌وجود مى‌آيد. از اين جهت، لطفاً بازى با عناصر طبيعى و همچنين با ساير اشياء نظير آن را جدى بگيريد. اگر طفلى بتواند به قدر کافى با اين عناصر کار کند، مشاهده خواهيد کرد که چطور مى‌تواند خود را هدايت کند و چقدر خوشحال است واقعاً مى‌ارزد که امکانات اين بازى را براى فرزند خود هنگامى که او را بيرون مى‌بريد، يا در اطراف خانهٔ خود و يا در زمين ‌بازى فراهم کنيد. و خواهش مى‌کنيم خورده‌گير نباشيد که دست‌ها و يا لباس وى کثيف مى‌شود. به او لباس مناسب اين بازى بپوشانيد که وقتى خود را کثيف مى‌کند ناراحت نشويد.


همانطورى که در تابستان، خاک و شن و آب، عناصر طبيعى هستند، در زمستان برف، جزو عناصر طبيعى براى بازى است.


البته ما نمى‌توانيم يک طفل خيلى کوچک را در هواى سرد زمستان بگذاريم که ساعت‌ها با برف بازى کند. اما اگر فرزندتان را خوب مراقبت کرده و به‌طور عاقلانه مقاوم ساخته باشيد، آن طورى که ما بزرگ‌تران فکر مى‌کنيم در مقابل سرما حساس و ضعيف نيست، او مجذوب دانه‌هاى سفيدى مى‌شود که از آسمان روى صورت و لباس وى مى‌ريزد. مى‌توان او را در برف رها کرد و او مى‌تواند در آن بغلطد. او برف‌ها را در دست‌هاى خود جمع مى‌کند و به هم مى‌فشارد و به‌صورت توپى در مى‌آورد. کودکان بزرگ‌تر آدم برفى درست مى‌کنند. اگر شما نيز کمک کنيد و از يک هويج دماغ و از دو دگمه برايش چشم درست کنيد شادى آنها زيادتر مى‌شود. بعد از بازى در برف، فرزند شما با گونه‌هاى قرمز به منزل مراجعت مى‌کند و مسلماً اشتهاء خوبى دارد. بعد هم خسته است. هواى سرد زمستانى به او ساخته است. کفش و لباس‌هاى خيس او مجدداً خشک مى‌شوند. بازى در هواى آزاد حتى در زمستان بسيار مفيد است.