وقتى فرزند شما ۵ ساله يا بزرگتراست و همچنان انگشت مى‌مکد، زمان آن رسيده که براى ترک اين عادت به او کمک کنيد. براى اينکه در اين کار موفق شويد، زمان مداخله شما بايد به‌جا و مناسب باشد و افراد خانواده بايد علاقه‌مند به مشارکت در اين برنامه باشند.


- نشانه‌هاى هشدار دهنده:

نشانه‌ها و علائمى وجود دارند که به شما مى‌گويند زمان مداخله شما در کار انگشت مکيدن فرزند شما رسيده است: موقعيت‌هاى اجتماعى، جابه‌جائى دندان‌ها، بروز مشکل در سخن گفتن و غيره.

زمان و مکان مکيدن انگشت

- آيا کودک به هنگام خواب و نيز در طى روز انگشت مى‌مکد؟


- آيا کودک در منزل و در مدرسه و يا در حضور ديگران به جز افراد خانواده‌ خود انگشت مى‌مکد؟


- آيا فرزند شما شب را در منزل دوستان خود نمى‌ماند مبادا آنها متوجه انگشت مکيدن او بشوند؟


- آيا آموزگار مدرسه فرزند شما از انگشت مکيدن او ابراز نگرانى کرده است؟


- اگر فرزند شما در مدرسه انگشت مى‌مکد، آيا اين کار در پيشرفت‌هاى درسى او خللى وارد مى‌کند؟ آيا روى روابط او و دوستان او تأثير نامساعد برجاى مى‌گذارد؟

رفتارهاى به هم مرتبط و مسائل اجتماعى

- اگر کودک در کلاس درس انگشت نمى‌مکد، آيا در زمينه ثابت و آرام نشستن، جويدن لباس‌ها، مدادها، مو و يا جويدن ناخن‌ها، مشکلى بروز مى‌کند؟


- آيا فرزند شما با مکيدن انگشت، از پدر و مادر، بستگان، دوستان و ساير کسانى که در محيط او هستند واکنش منفى مى‌گيرد؟


- اگر واکنش‌هاى منفى وجود دارند، آيا کودک خود را از ديگران جدا مى‌کند؟ آيا عصبانى و پرخاشگر مى‌شود؟


- آيا مکيدن انگشت فرزند شما روى احساس شما نسبت به او اثر مى‌گذارد؟


- آيا فرزند شما به‌علت مکيدن پشت سر هم انگشت دچار بى‌قرارى مى‌شود؟


- آيا کودک شما موهاى سر خود را تاب مى‌دهد، دست در بينى يا دست در شلوار خود مى‌کند و سبب مى‌شود که ديگران به او حرفى بزنند؟


- آيا فرزند شما براى اجتناب از برخورد با ديگران به‌جاى روياروئى با آنها انگشت مى‌مکد؟

ناراحتى‌هاى مربوط به دندان‌ها و ساير مسايل مربوط به سلامتى

- آيا دندان‌هاى فرزند شما به خوبى روى هم قرار نمى‌گيرند؟


- آيا کودک شما دندان‌هاى خود را ناخواسته به هم مى‌سايد؟


- آيا فرزند شما از درد دهان، دردگوش، سردرد، درد در ناحيه شانه‌ها و گردن و يا از وجود صدا در گوش او شکايت مى‌کند؟


- آيا کودک شما از درون، لپ‌هاى خود را گاز مى‌گيرد؟


- آيا آب دهان فرزند شما، اضافه بر معمول راه مى‌افتد؟


- آيا دندان‌هاى فرزند شما بد و بى‌تناسب بيرون مى‌زنند؟


- آيا کودک اغلب از دل درد که ناشى از بلعيدن هواى زياد است شکايت مى‌کند؟


- آيا ناخن انگشت کودک شما عفونى شده است؟ آيا انگشت او پينه بسته است؟


- آيا کودک شما اغلب در اثر ورود باکترى و به بدن او عفونت پيدا مى‌کند؟

مسائل مرتبط با تکلم

- آيا احساس مى‌کنيد که ارتباط کلامى فرزند شما، به اين دليل که انگشت وى اغلب در دهان او است، با محدوديت‌هائى روبه‌ور شده است؟


- آيا فهميدن سخن کودک دشوار است؟


- آيا بعضى از حروف را به ‌درستى تکلم نمى‌کند؟


- آيا فرزند شما به اين دليل که ديگران حرف او را نمى‌فهمند از صحبت خوددارى مى‌کند؟


اگر احساس کرديد کودک شما با مشکلاتى که در بالا برشمرديم روبه‌رو است، بى‌جهت فرض را بر اين نگذاريد که بلافاصله بايد کارى صورت دهيد. همهٔ عوامل و شرايط را بسنجيد. شرايطى هست که اگر در کار او مداخله نکنيد بهتر است.


وقتى عادت مکيدن انگشت طولانى مى‌شود کاملاً طبيعى است که پدر و مادر بخواهند آن را به شکلى متوقف سازند. شما با نشانه‌هاى هشدار دهنده آشنا هستيد و اين را هم مى‌دانيد که در مواردى بهتر است مانع انگشت مکيدن او نشويد. توچه داشته باشيد که بايد يکى يکى با مسايل فرزند خود روبه‌رو شويد. اينگونه، کودک شما بهتر مى‌تواند مسئله انگشت مکيدن خود را کنار بگذارد.