بچه‌ها از روى عادت و بى‌آنکه متوجه باشند، به هنگام خواب، انگشت مى‌خورند. انگشت مکيدن قبل از خواب رايج‌ترين و در ضمن سمج‌ترين بخش مکيدن انگشت است. بچه‌ها قبل از خواب و در مواقعى وقتى به خواب مى‌روند انگشت مى‌مکند.

چرا ترک عادت مکيدن انگشت در شب متفاوت است؟

از بين بردن عادت مکيدن انگشت در شب دشوارتر است. هنگام خواب سنگين، تکان‌هاى جسمانى و فيزيکى به حداقل خود مى‌رسد. در اين زمان است که فعاليت مکيدن انگشت به حداقل مى‌رسد اما در مواقعى، خواب سنگين نيست. در جريان خواب سبک، کودک تکان مى‌خورد، ممکن است پتو را از روى خود کنار بزند و شروع به مکيدن انگشت بکند. مکيدن انگشت، کودک را دوباره به خواب سنگينى فرو مى‌برد اما کودکى که مى‌خواهد انگشت نمکد از خواب بيدار مى‌شود.

کارى که از پدر و مادر ساخته است

براى اينکه مطمئن شويم کودک انگشت مکيدن را در شب رها مى‌کند، بايد قبل از گذاردن فرزند خود در رختخواب، نکاتى را رعايت کنيد. بدون توجه به خستگى خود، وقتى که در اين زمان با فرزند خود صرف مى‌کنيد، سريع‌ترين راه رسيدن به موفقيت است. از آن گذشته سبب مى‌شود که شما و فرزندتان به هم نزديک‌تر شويد.

زمان خواب را راحت کنيد

کودکى که عادت به مکيدن انگشت دارد بايد بياموزد که بدون مکيدن انگشت هم به راحتى بخوابد. به هنگام خواب فرصت بيشترى به فرزند خود بدهيد. هدف اين است که آداب به خواب رفتن براى کودک شما شخصى‌تر و خودمانى‌تر شود. کارى کنيد که فرزند شما بداند براى ترک عادت مکيدن، شما با او همراه هستيد.

کارى که قبل از خواب نبايد بکنيد

فرزند شما قبل از اينکه بخوابد بايد در موقعيت آرامى قرار بگيرد. به همين دليل کودک نبايد تا دو ساعت قبل از خواب به هيجان بيايد و معناى آن اين است که در اين فاصله کار زياد نکند، ورزش نکند، بحث و مباحثه و مشاجره نداشته باشد و برنامه‌هاى تلويزيونى ناراحت کننده تماشا نکند.

کارى که قبل از خواب بايد بکنيد

مى‌توانيم کارى کنيم که خوابيدن به مراتب ساده‌تر شود. گرفتن حمام آب‌گرم، به‌خصوص خوابيدن در وان آب‌گرم، براى بچه‌ها لذت‌بخش است. در ضمن، حمام کردن به‌ معناى تمام شدن فعاليت روز است. بچه‌ها با حمام کردن، به لحاظ روانى براى خوابيدن آماده مى‌شوند. خوردن يک غذاى سبک به‌خصوص اگر با يک ليوان شير همراه باشد به بهتر خوابيدن بچه‌ها کمک مى‌کند.


اگر با همه اين اقدامات، کودک شما در خوابيدن مشکل داشت، مى‌توانيد کمى بدن او را ماساژ بدهيد و يا لحظاتى در کنار او دراز بکشيد. به خاطر داشته باشيد که يکى، دو هفته اول براى کودک شما بسيار دشوار مى‌گذرد. او سال‌ها به مکيدن انگشت عادت کرده است و حالا براى اينکه بدون مکيدن انگشت بخوابد به حمايت شما احيتاج دارد. اگر قرار شد که شب‌ها کنار کودک دراز بکشيد، به‌تدريج و با گذشت شب‌ها، از ميزان و مدت آن بکاهيد. مثلاً در شب نخست مى‌توانيد تا زمان به خواب رفتن او کنار او دراز بکشيد. بعد از شب اول، زمان خوابيدن را به ده تا بيست دقيقه کاهش دهيد. به او بگوئيد که پانزده دقيقه بعد به او سر مى‌زنيد. بعد مواظب باشيد همان طور که قول داده‌ايد پس از گذشت پانزده دقيقه به او سر بزنيد. با اين اقدام کودک را در کار ترک عادت مکيدن تنها نگذاشته‌ايد.

از خاطرنشان‌هاى شبانه استفاده کنيد

قبل از اينکه به کودک خود خاطرنشانى را معرفى کنيد و به او بگوئيد وقتى خواب است متوجه نيست انگشت مى‌مکد. به او بگوئيد در بسيارى از مواقع، وقتى در شب به او سر مى‌زنيد، مى‌بينيد که در حال مکيدن انگشت است و حالا مى‌خواهيد کارى کنيد که او از اين عادت دست بکشد. براى تهيه وسيله خاطرنشان شبانه، مى‌توانيد از يک جفت جوراب يا دستکش استفاده کنيد.


کودک هنگام خواب دستکش را به‌دست مى‌کند. بالاى دستکش را محکم کنيد تا از دست‌هاى او بيرون نرود. مى‌توانيد زير جوراب يا دستکش، به انگشت کودک نوارى بچسبانيد تا در طول روز از آن استفاده کند.

از کجا متوجه مى‌شويد که عادت تمام شده است؟

اگر کودک سه ماه تمام با دستکش خوابيد و اگر ديديد که در طى روز، انگشت به دهان نمى‌برد، مى‌توانيد به کمک يک آزمايش مشخص کنيد که او در شب انگشت نمى‌مکد. مى‌توانيد قبل از خواب يک قرص رنگى به فرزند خود بدهيد تا تمام دهان خود را رنگى کند. بعد نوارى پارچه‌اى به انگشت فرزند خود ببنديد. اگر صبح نوار روى انگشت فرزند شما رنگى شده بود، مى‌فهميد که او در شب انگشت مکيده است.


اگر صبح متوجه شديد که انگشت او رنگى نشده است، مى‌توانيد دستکش را از دست‌هاى او بيرون بياوريد. ولى لازم است تا مدتى همچنان به انگشت او نوار ببنديد. توصيه من اين است که اين آزمايش را دو، سه بار در مدت دو يا سه هفته تکرار کنيد تا از نتيجه کار خود مطمئن گرديد.

اگر کودک به عادت گذشته بازگشت

ممکن است کودکى هفت يا هشت ماه انگشت نمکد و بعد، به‌دنبال يک روز پر استرس، دوباره انگشت خود را به دهانش ببرد. اگر يک‌بار اين کار را کرد، توجه نکنيد، مراقب باشيد و ببينيد که در روزهاى ديگر چه اتفاقى مى‌افتد. اگر متوجه شديد که کودک شما به عادت قديم بازگشته، اين احتمال هست که او از موضوعى ناراحت و در فشار باشد. اگر به اين نتيجه رسيديد که در منزل موضوع به‌خصوصى او را ناراحت نمى‌کند، در مدرسه با آموزگار او حرف بزنيد. به هر صورت اگر اين عادت ادامه پيدا کرد مى‌توانيد دوباره از برنامه چند هفته ديگر بايد به انگشت او نوار بچسبانيد و يا شب‌ها به هنگام خواب به‌دست او دستکشى ببنديد. دوباره در مواقع مناسب آزمايش کنيد و نتيجه را ببينيد.


به خاطر داشته باشيد که ترک عادت مکيدن انگشت در شب به مراتب دشوارتر از ترک اين عادت در روز است. مهم اين است که از رفتار مثبت استفاده کنيد، صبور و شکيبا باشيد و مداومت به خرج دهيد. با بازگشت عادت، برخورد همدلانه داشته باشيد. فرزند خود را درک کنيد. ديرى نخواهد پائيد که اين مشکل به‌کلى برطرف خواهد شد.