انواع کهنه طفل

کهنه‌هاى طفل را برحسب سن، (وزن)، جنس کودک و نوع کهنه مى‌توان تقسيم‌بندى نمود.

برحسب سن يا وزن کودک

کهنه‌هاى مورد استفاده در بدو تولد تا يک ماهگى ـ بسته به جثه کودک ـ از نظر اندازه بايد کوچک‌تر باشد زيرا حجيم بودن پوشک، ران‌هاى طفل را کاملاً از هم باز و گشاد نگاه داشته، از طرفى در هنگام ادرار سطح بيشترى از بدن طفل را خيس مى‌کند.


زمانى که شيرخوار بزرگ‌تر شد به‌تدريج مى‌توانيم از پوشک استفاده کنيم.

برحسب جنس کودک

پوشک يا کهنه مورد استفادهٔ پسران در قسمت جلو بايد حجيم‌تر باشد و اين قسمت حجيم‌تر، در دختران بايد در عقب قرار گيرد. اين امر به‌دليل تفاوت الگوى ادرار کردن در دختران و پسران است.

از نظر نوع

کهنه‌هاى يک‌بار مصرف

اکثر مادران اين نوع کهنه‌ها را ترجيح مى‌دهند البته از نظر تجارتى انواع مختلف آن به‌صورت پوشک با لايه لاستيکى و غيرقابل نفوذ و لايه داخلى از الياف پنبه و مواد ضدّ حساسيت ساخته شده ولى همچنان در برخى از کودکان علايم حساسيت‌هاى پوستى به‌صورت قرمز شدن موضع و ... ديده مى‌شود.

کهنه از جنس الياف کتانى و نخى

اين نوع کهنه به‌صورت سه گوش و مستطيلى تهيه شده، بيشتر مورد استفاده مى‌باشد و از نظر اقتصادى مقرون است و ايجاد حساسيت نمى‌کند.

طريقهٔ آماده کردن کهنه

اندازهٔ کهنه مورد استفاده به جثهٔ طفل بستگى دارد. نکتهٔ مهمّ در هنگام گذاشتن کهنه آن است که:


۱راکم کهنه‌ها بايد در محلى باشد که ادرار بيشترى در آنجا جمع مى‌شود. چنانکه گفته شد، اين امر در نوزادان دختر و پسر متفاوت است.


۲راکم کهنه‌ها نبايد طورى باشد که ران‌هاى طفل را کاملاً از هم باز و گشاد نگاه دارد.

طريقهٔ تا کردن کهنه‌هاى مستطيل شکل

- ابتدا کهنه‌ها را به‌طور طولى سه لا تا کنيد (مطابق شکل الف).


- سپس تقريباً ثلث آن را از طرف پائين تا بزنيد. در نتيجه قسمت بالاى کهنه سه لا است ولى پائين آن شش لا خواهد بود.


شکل الف
شکل الف

زمان تعويض کهنه

بسيارى از مادران کهنه‌هاى طفل را قبل و بعد از شير دادن تعويض مى‌کنند که اين روش ايده‌آل است اما عده‌اى از مادران بعد از شيردادن کهنه‌هاى طفل را تعويض مى‌کنند و به اين ترتيب هم در وقت و هم در شستن کهنه صرفه‌جوئى مى‌نمايند. بسيارى از اطفال شيرخوار از خيس بودن کهنه يا پوشک خود ناراحت نمى‌شوند ولى بعضى از آنها حسّاس هستند و بايد زود به زود به تعويض کهنهٔ آنها اقدام کرد.

روش تعويض کهنه

ابتدا کهنه‌هاى کثيف را طورى که لباس طفل آلوده نشود از او جدا کنيد، سپس با آب معمولى، ناحيه سرين و دستگاه تناسلى را کاملاً بشوئيد.


اگر ميزان ادرار زياد نباشد مى‌توان از پنبه يا دستمال کاغذى آغشته به آب استفاده نمود و کودک را تميز کرد.


بعد از شستشو طفل را خشک کرده، در صورت نياز و حسّاسيت پوست با کرم‌هاى مخصوص کودک ناحيه سرين را چرب نمود. (شکل ب).


شکل ب
شکل ب

بهتر است بعد از هر بار مدفوع، کودک با آب کاملاً شستشو داده شود.

نحوه استفاده از کهنه و يا پوشاک

- ابتدا يک شورت پلاستيکى گره‌اى و يا شورت پلاستيکى دگمه‌دار را پهن کرده، پوشک و يا يک کهنهٔ سه لائى را مطابق دستور درست کرده‌ايم بر روى آن قرار مى‌دهيم. سپس يک تکه آستر کهنه را که از جنس کاغذى مخصوص رطوبت‌گير مى‌باشد به‌صورت پوشک‌هاى معمولى بريده، بر روى کهنه مى‌گذاريم.


- سپس پاهاى کودک را بالا آورده، کهنه را در زير ران و باسن او قرار مى‌دهيم (شکل ج).


شکل ج
شکل ج

- لبهٔ کهنه را طورى بالا بکشيد تا ناحيهٔ جلوى آن براى دختران کمتر و براى پسرها بيشتر بالا آورده شود. اگر از کهنه‌ سه لا استفاده مى‌کنيد قسمت پائين آن را به‌صورت شش لايه مى‌باشد بايد براى دختران در عقب و براى پسران در جلو قرار گيرد. اگر از کهنه چهارگوش استفاده کرده‌ايد دو پا را به هم نزديک کرده، مطابق (شکل د) عمل کنيد.


شکل د
شکل د

اگر از شورت پلاستيکى که از دو طرف دگمه دارد استفاده مى‌کنيد به اين ترتيب عمل کنيد. دو سر آزاد آن را به طرف شکم آورده، گره بزنيد و دو طرف ديگر را به طرف عقب برده، در پشت کودک گره بزنيد.


شورت‌هاى پلاستيکى به‌دليل ايجاد حسّاسيت، بهتر است کمتر مورد استفاده قرار گيرند. در هنگام استفاده از کهنه و پوشک تا هنگامى که ناف کودک التيام نيافته است کليه نکات مربوط به مراقبت‌هاى ناف را بايد در نظر داشت.


پاهاى طفل را بلند کرده، کهنه را در زير ران و باسن قرار دهيد. سپس زير پيراهن نوزاد را بالا بزنيد آستر کهنه را که در وسط پاى طفل قرار گرفته است رو به بالا تا کنيد.


گوشه چپ و راست کهنه را تا کنيد و قسمت پائين آن را از وسط پاى نوزاد به طرف بالا بياوريد.


- براى بستن کهنه پلاستيکى، لبه کهنه را تا کنيد و آن را در ناحيهٔ شکم، گره بزنيد (شکل ه).


شکل ه
شکل ه

- لبهٔ کهنه پلاستيکى را از وسط پا به طرف بالا بياوريد. آن را تا کنيد و دو طرف آن را به سمت پشت ببريد.


- دو انتهاء کهنه پلاستيک را در ناحيهٔ پشت شکم گره بزنيد. زير پيراهن را دوباره روى کهنه آورده، به نسبت فصل، لباس اضافى بر تن نوزاد نمائيد (شکل و).


شکل و
شکل و