ـ خانواده: Cactaceae

ـ نام علمی: Zygocactus truncates


این كاكتوس به بلندی ۱۵ و گستردگی ۳۰ سانتی‌متر می‌رسد. دارای ساقه‌های مستطیلی و دندانه‌دار بوده و گل‌های قرمز، ارغوانی آن در اوایل پائیز و زمستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان نیمه سایه و خاك غنی (مخلوطی از خاك باغچه و ماسه شسته) با زهكش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰ درجه سانتی‌گراد باشد. در فصل تابستان بهتر است در هوای آزاد قرار گیرد و خاك گلدان همیشه نسبتاً مرطوب نگهداشته شود. از اول مهرماه گلدان را داخل خانه در مكانی خشك و خنك كه بعدازظهر‌ها تاریك باشد (روز كوتاه) قرار دهید تا زمانی كه غنچه‌های گل ظاهر شوند در این زمان باید به محیط گرمتر (دمای خانه) منتقل گردد در فاصله بین دو آبیاری اجازه دهید سطح خاك خشك شود.


ـ ازدیاد:

از طریق تهیه قلمه ساقه در بهار یا اوایل تابستان امكان‌‌پذیر است.