ـ خانواده: Amaryllidaceae

ـ نام علمی: Zephyranthes grandiflora


گل‌های این گیاه پیازی شیپوری صورتی به صورت افراشته بر روی هر ساقه در اواخر تابستان تا اوایل پائیز ظاهر می‌شوند. برگ‌های آن نواری شکل و نیمه‌افراشته می‌باشد. بلندی آن ۳۰ - ۲۰ سانتی‌متر و گستردگی آن ۱۰- ۸ سانتی‌متر باشد.ـ نیازها:

مکان آفتابی با خاک مرطوب با زهکشی خوبی را می‌پسندد. حداقل دمای قابل تحمل گیاه صفر درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در پائیز یا بهار امکان‌پذیر است.