ـ خانواده: Onagraceae

ـ نام علمی: Zauschneria califoenica


گیاه دائمی و ریزم‌دار به بلندی و گستردگی ۴۵ سانتی‌متر است، دارای برگ‌های سرنیزه‌ای تا خطی، سرنیزه‌ای و کرکدار به رنگ سبز، خاکستری، خوشه‌‌های گل‌های لوله‌ای شکل و قرمز رنگ آن از نیمه دوم تابستان تا نیمه اول پائیز ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی و خاک نسبتاً غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است. در مقابل بادهای سرد و خشک باید محافظت شود.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر یا تقسیم در بهار و تهیه قلمه شاخه‌های کناری در تابستان امکان‌پذیر است.