ـ خانواده: Agavaceae

ـ نام علمی: Yucca Gloriosa


درختچه همیشه سبز به بلندی و گستردگی ۲ متر است که دارای برگ‌های باریک، سرنیزه‌ای، خشن و نوک تیز بوده و گل‌های سفید زنگوله‌ای شکل آن در خوشه‌های طویل و افراشته در تابستان و پائیز ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

در مکان آفتابی و هر نوع خاک با زهکش خوب رشد می‌کند و حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتی‌گراد است. خوشه‌های گل‌ها را پس از خشک شدن از گیاه جدا می‌کنند.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در بهار و تهیه قلمه ریشه در زمستان امکان‌پذیر می‌باشد.