ـ خانواده: Leguminosae

ـ نام علمی: Wisteria sinensis


گیاه رونده خزان کننده به بلندی ۳۰ متر است. برگ‌ها دارای ۱۱ برگچه بوده، گل‌های معطر آن به رنگ بنفش کم‌رنگ در خوشه‌های طویل و آویخته ظاهر می‌شوند بر روی دیوار و پرگولا هدایت می‌شود.ـ نیازها:

به مکان آفتابی یا کمی سایه و خاک غنی با زهکش خوب نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در پائیز یا بهار، پیوند در زمستان و خوابانیدن در پائیز امکان‌پذیر است.