ـ خانواده: Caprifoliaceae

ـ نام علمی: Weigela praecox


درختچه خزان پذیر به ارتفاع ۵/۲ و گستردگی ۲ متر است. دارای برگ‌های بیضی شکل دندانه‌دار و سبز شفاف بوده و گل‌های معطر و زنگوله‌ای شکل صورتی رنگ آن اواخر بهار ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی و خاک غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق تهیه قلمه چوب نرم در تابستان و قلمه چوب سخت در پائیز و زمستان امکان‌‌پذیر است.