ـ خانواده: Violaceae

ـ نام علمی: Viola X wittrockiana Azure Blue


این واریته گیاهی است دائمی که به صورت یک ساله یا دو ساله پرورش می‌یابد. دارای برگ‌های تخم‌مرغی به رنگ سبز تیره و گل‌های آبی، بنفش با پنج گلبرگ مدور می‌باشد که در بهار ظاهر می‌شوند. حداکثر بلندی و گستردگی آن به ۲۰ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

مکان آفتابی، خاک دارای زهکشی خوب که در عین حال رطوبت را حفظ کند. جهت کاشت در حاشیه‌های گلکاری مناسب است. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق خریداری بذر و کاشت آن در اواخر شهریور ماه امکان‌پذیر است. نشاها را اواسط پائیز به باغچه منتقل می‌کنند.