ـ خانواده: Apocynaceae

ـ نام علمی: Vinca minor


گیاه همیشه سبز به ارتفاع ۲۰ - ۱۰ سانتی‌متر و گستردگی حدود ۵/۱ متر است. دارای برگ‌های سبز تیره و متراکم بوده و گل‌های ریز آن به رنگ ارغوانی، آبی و سفید اوایل تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی و نیمه سایه نیاز دارد و در هر خاکی رشد می کند ولی نباید خیلی خشک باشد، حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق تهیه قلمه نیمه رسیده در تابستان یا تقسیم گیاه از پائیز تا بهار امکان‌پذیر است.