ـ خانواده: Scrophulariaceae

ـ نام علمی: Veronica spicata Rotfuchs


گیاه دائمی به بلندی ۶۰ ـ ۳۰ و گستردگی ۴۵ سانتی‌متر می‌رسد. دارای برگ‌های سرنیزه‌ای شکل و کرکدار بوده و سنبله‌های بلند آن شامل گل‌های صورتی پررنگ در تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

مکان آفتابی، خاک دارای زهکشی خوب، حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در بهار یا پائیز و یا تهیه قلمه در فصل تابستان امکان‌پذیر است.