ـ خانواده: Scrophulariaceae

ـ نام علمی: Veronica peduncularis


گیاه دائمی به بلندی ۱۰ و گستردگی ۶۰ سانتی‌متر است. دارای برگ‌های سرنیزه‌ای شکل دندانه‌دار بوده و سنبله‌های گل آبی پررنگ آن از اوایل بهار تا تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

مکان آفتابی، خاک دارای زهکش خوب، حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در بهار یا پائیز و یا تهیه قلمه در فصل تابستان امکان‌پذیر است.