ـ خانواده: Scriphulariaceae

ـ نام علمی: Veronica gentianoides


گیاه دائمی به بلندی و گستردگی ۴۵ سانتی‌متر است دارای برگ‌های سرنیزه‌ای شکل سبز تیره بوده و گل‌های آبی کم‌رنگ یا سفید فنجانی شکل آن در سنبله‌های بلند در اوایل تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

مکان آفتابی، خاک دارای زهکش خوب، حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در بهار یا پائیز و یا تهیه قلمه در فصل تابستان امکان‌پذیر است.