ـ خانواده: Scrophulariaceae

ـ نام علمی: Verbascum nigrum


گیاه دائمی و نیمه همیشه سبز که در طول تابستان و پائیز سنبله‌های باریک و بلند حاوی گل‌های کوچک و زرد‌رنگ با مرکز ارغوانی و دارای ۵ گلبرگ ظاهر می‌شوند. برگ‌های بیضوی آن سبز روشن بوده و سطح زیرین آنها کرکدار می‌باشد. حداکثر بلندی یک متر و گستردگی آن به ۶۰ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

مکان باز و آفتابی (مکان سایه را نیز تحمل می کند)، خاک سبک که دارای زهکش خوب باشد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در بهار یا آخر تابستان و یا به وسیله قلمه‌های ریشه در فصل زمستان امکان‌پذیر است.