ـ خانواده: Liliaceae

ـ نام علمی: Trollias Alabaster


گیاه بوته‌ای دائمی است به بلندی ۶۰ و گستردگی ۴۵ سانتی‌متر، دارای برگ‌های منقسم که گل‌های سفید مایل به زرد آن در بهار ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی و خاک مرطوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در تابستان یا پائیز و تقسیم در اوایل پائیز امکان‌پذیر است.