ـ خانواده: Liliaceae

ـ نام علمی: Trillium grandiflorum


گیاهی است دائمی با بلندی ۳۸ سانتی‌متر و گستردگی ۳۰ سانتی‌متر برگ‌های بیضی شکل به رنگ سبز تیره، به طول ۳۰ سانتی‌متر که گل‌های سفید آن در بهار و تابستان ظاهر شده و پس از چند روز به رنگ صورتی درمی‌آیند.ـ نیازها:

به مکان سایه یا نیمه سایه، خاک مرطوب و خاک خنثی تا اسیدی نیاز دارد و کاملاً مقاوم است.


ـ ازدیاد:

به وسیله تقسیم در تابستان پس از خشک‌شدن شاخ و برگ و کاشت بذر در پائیز صورت می‌گیرد.