ـ خانواده: Primulaceae

ـ نام علمی: Syclamen Cilicium


گیاهی است دائمی دارای پیاز توپر و برگ‌های قلبی شکل به رنگ سبز که دارای نقاط تیره و روشن می‌باشد. گل‌ها به رنگ سفید یا صورتی با لکه‌های بنفش تیره در انتهای گلبرگ‌ها که در پائیز هم‌زمان یا قبل از تشکیل برگ‌ها ظاهر می‌شوند. حداکثر بلندی آن به ۱۰ سانتی‌متر و گستردگی آن بین ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

مکان نیمه سایه به همراه خاک غنی از هوموس و با زهکش خوب را می‌پسندد. حداقل دمای قابل تحمل این گیاه ۵ - درجه سانتی‌گراد می‌باشد. باید در نظر داشت که پیازها را در فصل تابستان از گلدان خارج نموده و خشک کرد تا در فصل پائیز آنها را دوباره کاشته و آبیاری نمود تا رشد کند.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در اواخر تابستان یا پائیز میسر است.