ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Stokesia laevis


گیاه دائمی با برگ‌های روزت همیشه سبز كه گل‌های بنفش، آبی به تعداد زیاد در فصل تابستان ظاهر می‌شوند. برگ‌ها باریك و كشیده هستند. حداكثر بلندی و گستردگی آن ۴۵، ۳۰ سانتی‌متر است.ـ نیازها:

مكان آفتابی، خاك حاصلخیز كه دارای زهكشی خوب باشد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در بهار یا كاشت بذر در فصل پائیز امكان‌پذیر است.