ـ خانواده: Gesneriaceae

ـ نام علمی: Sinningia Switzerland


گیاه دائمی به بلندی ۳۰ و گستردگی ۴۵ سانتی‌متر است، دارای برگ‌های روزت تخم‌مرغی شكل بوده و گل‌های قرمز رنگ شیپوری شكل آن با حاشیه سفید رنگ و مواج در تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان نیمه سایه و خاك مرطوب با زهكش خوب و غنی از هوموس نیاز دارد، حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم غده در بهار و تهیه قلمه در بهار یا تابستان امكان‌پذیر است.