ـ خانواده: Gesneriaceae

ـ نام علمی: Sinningia cardinalis


گیاه دائمی به بلندی و گستردگی ۳۰ سانتی‌متر است دارای ساقه و برگ‌های كركدار بوده و گل‌های قرمز لوله‌ای شكل آن به صورت خوشه‌های افراشته از اواخر تابستان تا پائیز ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان نیمه سایه و خاك مرطوب با زهكش خوب و غنی از هوموس نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر یا تقسیم غده در بهار و تهیه قلمه در بهار یا تابستان امكان‌پذیر است.