ـ خانواده: Caryophyllaceae

ـ نام علمی: Silene vulgaris


گیاه دائمی با برگ‌های بیضوی نوك تیز كه در حاشیه كركدار و گاهی مواج هستند. گل‌ها با گلبرگ‌های سفید جدا از هم و كاسبرگ بسیار متورم به شكل بادكنك در فصل تابستان ظاهر می‌شوند. حداكثر بلندی آن به ۹۰ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

مكان آفتابی، خاك ماسه‌ای یا آهكی كه زهكش آن خوب باشد. اغلب در مكان‌های علفی و خشك می‌روید. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق قلمه‌های چوب نرم در بهار و یا كاشت بذر در بهار یا اول پائیز امكان‌پذیر است.