ـ خانواده: Malvaceae

ـ نام علمی: Sidalcea Jimmy whittet


گیاه دائمی به بلندی ۲/۱ و گستردگی ۱ متر است. دارای برگ‌های سبز براق بوده و گل‌های صورتی مایل به ارغوانی آن روی ساقه‌های قائم در تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی، خاک شنی و غنی از هوموس که خیلی مرطوب نگه داشته نشود. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. جهت ترغیب گیاه به گل‌دهی مجدد می‌توان پس از پایان دوره گل‌دهی ساقه‌های گیاه را تا یک دوم یا دوسوم طول ساقه کوتاه نمود.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در بهار امکان‌پذیر است.