ـ خانواده: Crassnlaceae

ـ نام علمی: Sedum ,Autumn


گل‌های صورتی رنگ این گیاه دایمی از تابستان تا پائیز ظاهر شده و پروانه‌ها را به سمت خود جلب می‌كنند. برگ‌های گیاه گوشتی، پهن، در حاشیه دندانه‌دار و خاكستری، سبز هستند. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.ـ نیازها:

در مكان آفتابی و خاك‌های ضعیف و خشك به خوبی رشد می‌كند (برگ‌های گوشتی آن آب را در خود ذخیره می‌كنند) گل‌ها را روی گیاه باقی می‌گذارند تا در فصل زمستان گیاه را از یخ‌زدن محافظت كند. آخر زمستان یا اول بهار گل‌های خشك را حذف می‌كنند تا رویش جدید را آغاز كند.


ـ ازدیاد:

از طریق تهیه قلمه چوب نرم از ساقه‌هائی كه گل نمی‌دهند و یا تقسیم گیاه از بهار تا اواسط تابستان و یا كاشت بذر در پائیز یا بهار امكان‌پذیر است.