ـ خانواده: Iridaceae

ـ نام علمی: schizostylis coccinea


گیاهی است دایمی و نیمه همیشه سبز و دارای ریزوم که گل‌های ستاره‌ای شکل آن با شش گلبرگ صورتی یا قرمز رنگ از اواسط تا اواخر پائیز روی گل‌آذین‌های سنبله ظاهر می‌شوند. حداکثر بلندی ۶۰ و گستردگی آن به ۴۵ سانتی‌‌متر می‌رسد. جهت کاشت در باغچه‌های حاشیه‌ای رو به جنوب یا غرب (آفتابگیر) مناسب است.ـ نیازها:

مکان کاملاً آفتابی، خاک غنی از مواد آلی و مرطوب، فاصله کاشت بین دو بوته ۳۸ سانتی‌متر مناسب است. این گیاه خیلی سریع انبوه می‌شود، لذا می‌بایست هر دو سال یک‌بار در فصل بهار آن را تقسیم نمود و مجدداً کاشت.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در اواسط بهار امکان‌پذیر است.