ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Rudbeckia hirta, Goldilocks


گیاه دائمی و نسبتاً سریع‌الرشد كه به‌صورت یك‌ساله كاشت و نگهداری می‌شود. گل‌های پرگلبرگ و زرد، نارنجی آن در تابستان، پائیز ظاهر می‌شوند. حداكثر بلندی ۶۰ و گستردگی آن به ۳۰ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

مكان آفتابی، خاك نسبتاً حاصلخیز، سنگین و دارای زهكش خوب كه هیچ وقت كاملاً خشك نگهداشته نشود. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در شاسی سرد در اوایل بهار امكان‌پذیر است.