ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Rudbeckia hirta Rustic Dwarf


در این واریته گل‌ها به رنگ زرد، قرمز مایل به قهوه‌ای یا برنزی هستند.ـ نیازها:

مكان كاملاً آفتابی، خاك نسبتاً حاصلخیز، نسبتاً مرطوب، سنگین و دارای زهكش خوب، حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است. پس از پایان گلدهی گیاه از خاك درآورده و دور‌می‌اندازند.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در اول بهار در شاسی سرد و درون گلدان امكان‌پذیر است.