ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Rudbeckia hirta Marmalade


گیاه دائمی و نسبتاً سریع‌‌الرشد، دارای ساقه‌های منشعب و برگ‌های سرنیزه‌ای شكل كه به عنوان گیاه یك ساله پرورش و نگهداری می‌شود. گل‌های زرد، نارنجی آن با مركز سیاه و قطر ۸ سانتی‌متر در تابستان، پائیز ظاهر می‌شوند. حداكثر بلندی ۴۵ و گستردگی آن به ۳۰ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

مكان كاملاً آفتابی، خاك نسبتاً حاصلخیز و ترجیحاً سنگین ولی دارای زهكشی خوب كه نسبتاً مرطوب نگهداشته شود. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در بهار درون گلدان و انتقال نشا‌ها به باغچه در اواسط تابستان امكان‌پذیر است.