ـ خانواده: Caryophyllaceae

ـ نام علمی: Rosa Angel


گیاه یک‌ساله نسبتاً سریع‌الرشد به ارتفاع ۳۰ و گستردگی ۱۵ سانتی‌متر است دارای برگ‌های سرنیزه‌ای شکل سبز مایل به خاکستری بوده و گل‌های صورتی پررنگ آن در تابستان ظاهر می‌شوند.ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در بهار یا اوایل پائیز و تهیه قلمه چوب نرم در بهار امکان‌پذیر است.