ـ خانواده: Papaveraceae

ـ نام علمی: Romneya Coulteri


گیاه دایمی و درختچه مانند، به بلندی و گستردگی ۲ متر، دارای برگ‌های منقسم به رنگ خاکستری که گل‌های درشت سفید و معطر آن اواخر تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی گرم، خاک غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق تهیه قلمه چوب نرم در اوایل بهار و کاشت بذر در پائیز امکان‌پذیر است.